Danh bạ ngành VHTTDL

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

04/11/2009 | 07:00

Trong 60 doanh nghiệp, có 28 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

CÁC NHÀ XUẤT BẢN:

Nhà Xuất bản Thế giới 
Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc 
Nhà Xuất bản Văn học 
Nhà Xuất bản Văn hóa-Thông tin 
Nhà Xuất bản Âm nhạc 
Nhà Xuất bản Thể dục Thể thao 

CÁC HÃNG PHIM:

Hãng Phim Giải Phóng 
Hãng phim Hoạt hình Việt Nam 
Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương 
Hãng phim Truyện Việt Nam 
Hãng phim Truyện I 

DOANH NGHIỆPKHÁC:

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam 
Công ty XNK phát hành phim Việt Nam 
Công ty Phát triển công nghệ và Truyền hình 
Công ty In và Văn hoá phẩm  
Công ty Xuất nhập khẩu ngành in (Prinmatexim) 
Công ty Mỹ thuật Trung ương 
Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi 
Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo 
Công ty Tư vấn - Xây dựng công trình văn hoá và đô thị 
Công ty Du lịch và Xúc tiến đầu tư 
Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng Làng VHDL các dân tộc Việt Nam 
Công ty Phát hành sách và văn hoá tổng hợp Quảng Ngãi 
Công ty In Trần Phú 
Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị ngành in (Printexim) 
Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hoá 
Công ty Phát hành sách khu vực II tại Tp. Hồ Chí Minh 
Công ty Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt nam 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×