Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quảng Ninh: Phổ biến các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch
Quảng Ninh: Phổ biến các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch 20/09/2021 | 14:58 Đây là một trong những hoạt động được Sở Du lịch triển khai trong thời gian qua nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp.
Hòa Bình: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch
Hòa Bình: Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch 19/09/2021 | 16:27 Giai đoạn 2016-2020, Du lịch Hòa Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch được nâng cao; phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự và an toàn cho du khách.
Thái Nguyên: Lồng ghép tuyên truyền Luật Quảng cáo trong các lớp tập huấn, tiếp xúc doanh nghiệp
Thái Nguyên: Lồng ghép tuyên truyền Luật Quảng cáo trong các lớp tập huấn, tiếp xúc doanh nghiệp 18/09/2021 | 10:31 Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn tỉnh.
Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp khi đầu tư vào loại hình du lịch sinh thái
Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp khi đầu tư vào loại hình du lịch sinh thái 18/09/2021 | 09:02 Đó là một trong những định hướng chung của Đề án "Định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái gắn với suối, thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".
Hòa Bình: Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch
Hòa Bình: Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 17/09/2021 | 10:31 Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều chính sách, định hướng hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.
Điện Biên đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch
Điện Biên đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch 16/09/2021 | 15:12 Dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có ngành du lịch. Để khôi phục hoạt động du lịch ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên đã có những giải pháp và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.
Vĩnh Long: Tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho doanh nghiệp
Vĩnh Long: Tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho doanh nghiệp 16/09/2021 | 09:02 Sau khi Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn được ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lực lượng tham mưu quản lý nhà nước về quảng cáo, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại địa phương.
Lào Cai: Đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch
Lào Cai: Đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 15/09/2021 | 09:04 Với tinh thần luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, tỉnh Lào Cai đã triển khai hàng loạt các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động, giúp doanh nghiệp duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.
Thanh Hóa: Giải
Thanh Hóa: Giải "bài toán" chuyển đổi số cho doanh nghiệp du lịch 15/09/2021 | 09:01 Đại dịch Covid-19 đã có những tác động và ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Việc khôi phục trở lại và bắt kịp xu hướng chuyển đổi số đã và đang là lựa chọn và bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp.