Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở: Chuyển biến trong nhận thức cộng đồng
Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở: Chuyển biến trong nhận thức cộng đồng 23/09/2022 | 22:45 Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai và đạt hiệu quả thiết thực. Nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng xây dựng môi trường văn hóa cơ sở ngày càng được nâng cao.
Đồng Nai: Xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức
Đồng Nai: Xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức 19/09/2022 | 16:54 Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên, phát triển sâu rộng và được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên hai trụ cột chính là chấp hành quy định pháp luật và trách nhiệm với xã hội
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên hai trụ cột chính là chấp hành quy định pháp luật và trách nhiệm với xã hội 07/09/2022 | 16:47 Sáng nay (7/9), tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Bình Thuận: Tận dụng cơ hội tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023 để làm
Bình Thuận: Tận dụng cơ hội tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023 để làm "cú hích" cho xây dựng môi trường văn hóa 24/08/2022 | 14:19 Ông Võ Thành Huy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh sẽ tận dụng cơ hội được đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc sinh sống trên địa bàn.
Nam Định: Nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng môi trường văn hóa
Nam Định: Nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng môi trường văn hóa 17/08/2022 | 08:26 Phát huy vai trò chủ thể của người dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, văn minh là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện công bằng xã hội không chỉ về mặt hưởng thụ mà cả về cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa trong tình hình mới. Đó cũng là mục tiêu lâu dài, mang tính khách quan, khoa học, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.
Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa từ cơ sở:
Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa từ cơ sở: "Vườn ươm" nhân cách văn hoá con người 17/08/2022 | 08:23 Nếu môi trường tự nhiên là sinh quyển thứ nhất, đóng vai trò quan trọng không thể thiếu đối với sự tồn tại mang tính sinh học của con người thì môi trường văn hóa có ý nghĩa như thiên nhiên thứ hai, là "vườn ươm" tạo nên và hoàn thiện nhân cách của con người xã hội. Do đó, xây dựng môi trường văn hóa được xác định là một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược, tạo động lực nền tảng cho sự phát triển bền vững. Đây cũng là một trong hai chủ đề công tác được ngành VHTTDL xác định là trọng tâm trong năm 2022.
“Hương ước, quy ước là biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở, là cánh tay nối dài của pháp luật”
“Hương ước, quy ước là biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở, là cánh tay nối dài của pháp luật” 16/08/2022 | 16:47 Ngày 15/8/2022, Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động để triển khai Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ và thiết thực cụ thể hóa chủ đề công tác năm của Ngành VHTTDL là "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ".
Điện Biên đạt nhiều kết quả xây dựng môi trường văn hóa cơ sở
Điện Biên đạt nhiều kết quả xây dựng môi trường văn hóa cơ sở 26/07/2022 | 09:36 Xác định vai trò của môi trường văn hóa, 6 tháng đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và đạt được nhiều kết quả khởi sắc.
Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở: Đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở: Đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 30/06/2022 | 09:06 Lựa chọn xây dựng môi trường văn hóa cơ sở là nhiệm vụ đột phá trong năm 2022. Từ đầu năm đến nay, ngành VHTTDL đã tổ chức chuỗi chương trình thiết thực, cụ thể hướng về cơ sở. Từ không gian Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia vừa diễn ra, đến Hội diễn Tiếng hát công nhân lao động sắp được tổ chức đầu tháng 7…, ở khắp vùng miền, người dân được chứng kiến, hòa mình trong không gian văn hóa truyền thống với những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ.