Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ

Xây dựng môi trường văn hóa đi vào chiều sâu: Khẳng định một hướng đi đúng
Xây dựng môi trường văn hóa đi vào chiều sâu: Khẳng định một hướng đi đúng 02/01/2024 | 09:07 Sau 2 năm xác định việc xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, toàn ngành Văn hóa đã đạt được những kết quả bước bước đầu đáng ghi nhận, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ. Tại các địa phương đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình tiên tiến, từng bước khẳng định đây là một hướng đi đúng đắn.
Nam Định: Ghi nhận phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Nam Định: Ghi nhận phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở 04/12/2023 | 11:40 5 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển mạnh, đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, vai trò của việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc đầy đủ, sâu sắc hơn. Môi trường văn hóa ngày càng trong sạch, lành mạnh; an ninh trật tự được giữ vững; tệ nạn xã hội được ngăn chặn kịp thời; các danh hiệu văn hóa ngày càng được chú trọng nâng cao cả về số lượng và chất lượng; hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao từng bước được hoàn thiện… góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội của tỉnh.
Thái Bình: Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho 400 cán bộ văn hóa cơ sở
Thái Bình: Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho 400 cán bộ văn hóa cơ sở 27/10/2023 | 14:56 Chiều ngày 26/10, tại huyện Quỳnh Phụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa, khu thể thao; hạt nhân các đội, nhóm, CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở năm 2023.
Điện Biên: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng môi trường văn hóa công sở
Điện Biên: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng môi trường văn hóa công sở 16/10/2023 | 09:32 Những năm qua, xây dựng môi trường văn hóa công sở luôn được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) triển khai cụ thể hóa tới tập thể các phòng, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLÐ). Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thân thiện, tận tình. Ðồng thời, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả...
Thanh Hóa: Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
Thanh Hóa: Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 03/10/2023 | 09:24 Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ, là nền tảng tinh thần của xã hội. Vì vậy, trong thời gian qua, các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, linh hoạt nhằm hướng đến việc tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc.
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”
Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” 22/09/2023 | 16:27 Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành văn bản số 1618/SVHTT-NSVHGD đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” được nêu tại Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó chú trọng các nội dung sau:
Mô hình văn hóa tiêu biểu: Những tín hiệu tích cực nhìn từ Đề án
Mô hình văn hóa tiêu biểu: Những tín hiệu tích cực nhìn từ Đề án "Huế - Kinh đô Áo dài" 28/08/2023 | 09:00 Bằng nhiều việc làm và hành động cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế đang hiện thực hóa các nội dung trong Đề án "Huế - Kinh đô Áo dài". Đây là những bước đi vững chắc để phục hưng một di sản văn hóa truyền thống, đưa di sản áo dài vào cuộc sống đương đại, và để nó tỏa sáng như vốn đã từng.
Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa
Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa 23/08/2023 | 09:37 Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Triển lãm ảnh tư liệu, thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2023 vừa được Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương tổ chức tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Lãnh đạo các Bộ, ngành đánh giá cao những kết quả ngành VHTTDL đạt được trong nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
Lãnh đạo các Bộ, ngành đánh giá cao những kết quả ngành VHTTDL đạt được trong nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII 20/08/2023 | 09:00 Tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, những dấu ấn mà toàn ngành VHTTDL đạt được trong nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện tâm huyết, quyết tâm và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, chấn hưng nền văn hoá đất nước.