Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ

Mô hình văn hóa tiêu biểu: Những tín hiệu tích cực nhìn từ Đề án
Mô hình văn hóa tiêu biểu: Những tín hiệu tích cực nhìn từ Đề án "Huế - Kinh đô Áo dài" 28/08/2023 | 09:00 Bằng nhiều việc làm và hành động cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế đang hiện thực hóa các nội dung trong Đề án "Huế - Kinh đô Áo dài". Đây là những bước đi vững chắc để phục hưng một di sản văn hóa truyền thống, đưa di sản áo dài vào cuộc sống đương đại, và để nó tỏa sáng như vốn đã từng.
Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa
Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa 23/08/2023 | 09:37 Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Triển lãm ảnh tư liệu, thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2023 vừa được Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương tổ chức tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Lãnh đạo các Bộ, ngành đánh giá cao những kết quả ngành VHTTDL đạt được trong nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII
Lãnh đạo các Bộ, ngành đánh giá cao những kết quả ngành VHTTDL đạt được trong nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII 20/08/2023 | 09:00 Tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, những dấu ấn mà toàn ngành VHTTDL đạt được trong nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện tâm huyết, quyết tâm và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, chấn hưng nền văn hoá đất nước.
Quan tâm phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở
Quan tâm phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở 08/08/2023 | 10:12 Trong tổng thể văn hóa, đời sống văn hóa ở cơ sở chiếm phần quan trọng. Tại Ninh Bình, việc phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở luôn được quan tâm. Phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao xung quanh vấn đề trên.
Văn hóa là nền tảng, động lực cho xây dựng nông thôn mới
Văn hóa là nền tảng, động lực cho xây dựng nông thôn mới 24/07/2023 | 11:51 Xác định văn hoá là một trong những tiêu chí then chốt, bảo đảm tính bền vững và là nền tảng, động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã quan tâm, đầu tư bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần nhân dân, đồng thời gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư trên địa bàn.
Nâng cao nhận thức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội: Đẩy lùi hủ tục
Nâng cao nhận thức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội: Đẩy lùi hủ tục 01/06/2023 | 09:22 Gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đẩy lùi hủ tục nhằm góp phần nâng cao chất lượng môi trường văn hóa cơ sở nhiều năm qua đã được các địa phương quan tâm, chú trọng. Những đám cưới, đám tang và lễ hội dần dần đẩy lùi hủ tục lạc hậu, xây dựng diện mạo đời sống mới lành mạnh; nhận thức của người dân dần được nâng cao, hình thành những mô hình tiêu biểu, những giá trị văn hóa chuẩn mực, mang lại giá trị tích cực cho đời sống cộng đồng.
Nam Định: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa cơ sở
Nam Định: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa cơ sở 26/05/2023 | 15:05 Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với công tác xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tạo những chuyển biến tích cực. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành.
Triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023 - 2025
Triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023 - 2025 07/03/2023 | 18:20 Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023 - 2025.
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng góp phần thúc đẩy KTXH tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững - từ nhận thức đến hành động
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng góp phần thúc đẩy KTXH tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững - từ nhận thức đến hành động 28/02/2023 | 09:45 Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, việc tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhận thức được những chuyển biến chung đó, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 9/6/2016 “Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định” nhằm tạo nền tảng xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhân văn và tiến bộ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.