Gia đình

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Điện Biên tuyên truyền hiệu quả về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

10/12/2018 | 16:05

Đây là một trong những kết quả tích cực mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong công tác gia đình năm 2018.

(Ảnh minh họa/Nguồn: vov.vn)

Thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương,…triển khai thực hiện các nội dung về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình góp phần giảm thiểu bạo lực gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Cùng với các chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tác động tích cực tới xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội,…

Các đơn vị trong tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến đến tầng lớp nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình như: Luật hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, phổ biến Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình;…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng thường xuyên được triển khai như: các tọa đàm, gặp mặt hưởng ứng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới,…thông qua đó góp phần làm chuyển biến nhận thức của người dân về vai trò của phụ nữ, ý nghĩa của gia đình với mỗi cá nhân và đối với xã hội./.

Hằng Đinh

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×