Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bộ VHTT&DL triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

30/09/2016 | 07:00

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức khai trương trực tuyến hệ thống dịch vụ công mức độ 3, thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức khai trương trực tuyến hệ thống dịch vụ công mức độ 3, thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×