Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai “Mô hình dân vận” tại các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc

11/10/2018 | 15:50

Mới đây, Đảng Ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 702-CV/ĐU gửi các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc về việc triển khai “Mô hình dân vận”.

Ảnh minh họa (Ảnh: Đăng Huy)

Theo đó, đối với mô hình dân vận của chi bộ, Đảng ủy Bộ gợi ý phương pháp, các bước tiến hành lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện gồm các bước sau: Bí thư chi bộ, chi ủy trao đổi, phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thống nhất chọn nội dung, công việc đang có khó khăn, hạn chế trong công tác chuyên môn, trong chấp hành chế độ, quy định… để xây dựng “Mô hình dân vận” tại cơ quan, đơn vị.

Sau thi thống nhất giữa chi ủy, bí thư chi bộ với người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nội dung công việc cần triển khai, vận động thì tổ chức sinh hoạt chi bộ và họp cơ quan nêu vấn đề để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dân chủ bàn bạc và đi đến thống nhất thực hiện mô hình dân vận.

Tiếp đến, chi ủy ban hành kế hoạch thực hiện, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành công việc và những mục tiêu cần đạt được của công việc. Phân công người phụ trách, đôn đốc việc thực hiện. Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan tự giác, gương mẫu thực hiện.

Sau cùng, đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu đề ra.

Đối với mô hình dân vận đảng ủy, các bước tiến hành tương tự như đối với chi bộ.

Việc triển khai thực hiện mô hình dân vận là căn cứ để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018. Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cấp ủy trực thuộc căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện “Mô hình dân vận” của chi bộ, đảng bộ và báo cáo kết quả về Đảng ủy Bộ trước ngày 20/10/2018.

Lan Anh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×