Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm

06/02/2018 | 09:10

 

1.

Văn hóa phẩm xuất:

 

 

         - Tổng số biên bản xuất văn hóa phẩm (giấy):

24

 

         - Tổng số văn hóa phẩm xuất (đơn vị VHP):

9.391

2.

Văn hóa phẩm nhập:

 

 

         - Tổng số giấy phép đã cấp:

440

 

         - Tổng số văn hóa nhập (đơn vị VHP), gồm:

18.911

 

                 + Sách:

0

 

                 + Báo, tạp chí:

0

 

                 + Lịch:

0

 

                 + Các loại tài liệu:

95

 

                 + Các loại băng hình (video, VHS, HD, cassette):

52

 

                 + Ổ cứng, Laptop, CPU, bảng tính, từ điển

4.053

 

                 + Đĩa CD, DVD:

12.509

 

                 + Phim nhựa:

50

 

                 + Ảnh, tranh các loại:

13

 

                 + Đồ gốm, sành, sứ, gỗ, đá:

01

 

                 + Các loại khác (kg/kiện):

2.138

3.

Số trường hợp vi phạm:

0

4.

Số văn hóa phẩm vi phạm:

0

5.

Tổng thu lệ phí giám định, cấp giấy phép (triệu đồng):

0

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×