Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Biểu mẫu chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL: Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động của ngành du lịch

01/11/2023 | 17:01

Theo Phụ lục I (Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Biểu mẫu chỉ tiêu thống kê ngành VHTTDL: Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động của ngành du lịch - Ảnh 1.

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×