Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Việt Nam tham gia trưng bày triển lãm tại Busan, Hàn Quốc

06/09/2017 | 09:29

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã ký Quyết định số 3267/QĐ-BVHTTDL về việc tham gia trưng bày triển lãm tại Nhà Văn hóa ASEAN tại Busan, Hàn Quốc.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tham gia trưng bày triển lãm tại Nhà Văn hóa ASEAN tại Busan, Hàn Quốc với 02 chủ đề: Chủ đề 1 - “Văn hóa cưới truyền thống Việt Nam” (trong thời gian 02 tháng); Chủ đề 2 - “Phong cách sống ASEAN” và 01 gian trưng bày giới thiệu nghề dệt vải truyền thống Việt Nam (triển lãm thường xuyên).

Về kinh phí: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc VIệt Nam chịu toàn bộ chi phí chuẩn bị trong nước để tham gia trưng bày triển lãm tại Nhà Văn hóa ASEAN tại Busan, Hàn Quốc (trích từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp bổ sung năm 2017). Trong đó, chủ đề “Văn hóa cưới truyền thống Việt Nam” sau khi kết thúc triển lãm sẽ tặng lại toàn bộ cho phía bạn; chủ đề “Phong cách sống ASEAN” và 01 gian trưng bày giới thiệu nghề dệt vải truyền thống Việt Nam sẽ để lại trưng bày lâu dài tại Hàn Quốc.

Phía Hàn Quốc đài thọ chi phí vận chuyển các sản phẩm văn hóa truyền thống tương đương các thời kỳ lịch sử từ Việt Nam sang Hàn Quốc để trưng bày; chi phí tổ chức triển lãm, giới thiệu tại Hàn Quốc.

Quyết định cũng nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

AV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×