Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn hóa Dân tộc

05/02/2018 | 10:43

1.

Tổng số kinh phí cấp dự án ấn phẩm cấp cho cơ sở theo Chương trình mục tiêu quốc gia (Tỷ đồng):

02

 

- Số lượng xã đặc biệt khó khăn

2.239

 

- Số trường dân tộc nội trú

176

2.

Bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia:

 

 

- Bảo tồn nhà rông truyền thống huyện A Lưới (tỷ đồng):

05

 

- Tổng số làng, bản, buôn truyền thống được bảo tồn tính đến năm 2017, trong đó:

29

 

+ Làng, bản, buôn:

28

 

+ Nhà rông:

01

3.

Hỗ trợ bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa:

 

 

- Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn trong năm 2017:

05

 

- Tổng số lễ hội được hỗ trợ bảo tồn tính đến hết năm 2017:

59

4.

Hỗ trợ xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên năm 2017 (tỷ đồng) (Hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa thông tin cho các đồn Biên phòng)

2.5

5.

Dự án Phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo:

0

 

- Hỗ trợ trang thiết bị cho điểm vui chơi trẻ em năm 2017 (điểm)

0

 

- Kinh phí: 05 điểm x 500 triệu/1 điểm (tỷ đồng)

0

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×