Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Văn hóa cơ sở

05/02/2018 | 10:42

 

1.

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở:

 

 

- Số Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh, thành phố:

01

 

- Số Trung tâm Văn hóa tỉnh , thành phố:

63

 

- Số Trung tâm thông tin - Triển lãm tỉnh, thành phố:

05

 

- Số đơn vị có tên gọi khác (Nhà Văn hóa):

01

 

- Số Trung tâm Văn hóa – Thông tin (Thể thao) cấp huyện (Nhà Văn hóa) và tương đương :

613

 

- Số Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện và tương đương:

711

 

- Số Nhà Văn hóa  cấp xã và tương đương:

5.996

 

- Số Nhà Văn hóa cấp làng (thôn, ấp, bản…) và tương đương:

66.513

 

- Số Nhà Văn hóa (Cung Văn hóa) của các Bộ, ngành, đoàn thể khác:

227

 

- Số điểm vui chơi trẻ em: trong đó

 

 

   + Cấp tỉnh:

78

 

   + Cấp Huyện:

465

 

   + Cấp xã:

3.592

2.

Hoạt động Văn Hóa, Văn Nghệ quần chúng:

 

 

- Số cuộc liên hoan VHVNQC do Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức 

20.358

 

- Số cuộc liên hoan VHVNQC do Nghành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp tổ chức:

21.726

 

- Tổng số người xem liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng

3.155.072

3.

Tổng số đội văn nghệ quần chúng ( tỉnh, huyện,xã) :

30.686

 

Tổng số lượt người xem văn nghệ quần chúng:

45.463.693

4.

Hoạt động tuyên truyền lưu động:

 

 

- Số đội TTLĐ cấp tỉnh:

61

 

- Số đội TTLĐ cấp huyện :

628

 

- Tổng số buổi hoạt động thông tin lưu động :

112.502

 

- Tổng số lượt người xem thông tin lưu động

4.091.210

5.

Số làng (bản, buôn,ấp,…) văn hóa/ Tổng số làng ( bản, buôn, ấp …) cả nước:

70.467/109.727

6.

Số gia đình văn hóa/ tổng số gia đình cả nước:

18.260.805/21.481.775

7.

Số công sở, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa/ Tổng số cơ sở cơ quan trong cả nước:

382.683/417.275

8.

Hoạt động Karaoke

 

 

- Tổng số điểm trong tỉnh,thành phố có trước năm 2016:

15.248

 

- Tổng số điểm cấp mới trong năm 2016:

 

 

- Tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính:

1.125

 

- Tổng số giấy phép được thu hồi:

71

9.

Hoạt động vũ trường

 

 

- Tổng số điểm trong tỉnh, thành phố có trước năm 2016

41

 

- Tổng số điểm cấp mới năm 2016

 

 

- Tổng số trường hợp bị sử phạt hành chính:

2

 

- Tổng số giấy phép bị thu hồi

0

Ghi chú: Số liệu tính đến ngày 18/02/2017, thực hiện theo Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×