Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" năm 2019

29/03/2019 | 15:25

Ngày 27/3, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1180/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch" năm 2019.

Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tổng cục Du lịch

Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án này nhằm nâng cao nhận thức và năng lực hành động của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng thời, tăng cường phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, giảm các vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Đảm bảo môi trường hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch an toàn, lành mạnh. Giảm số vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là các vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành, kinh doanh lưu trú du lịch, lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng như: Vũ trường; Karaoke, bar. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, nội dung tuyên truyền bám sát chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước.

Các nội dung triển khai gồm: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và kết quả thực hiện Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong xây dựng gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch được rà soát, hệ thống hóa; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Thời gian triển khai thực hiện Đề án từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2019./.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×