Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến

17/08/2022 | 11:13

Với khẩu hiệu "Quyết Liệt Hành Động - Khát Vọng Cống Hiến", dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ Bộ VHTTDL, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, tuổi trẻ Bộ VHTTDL quyết tâm thực hiện thành công những định hướng, chỉ tiêu đã được đề ra.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 2 ngày từ 15-16/8/2022.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 2.

Dự Đại hội có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Tạ Quang Đông - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cùng các Bí thư đoàn Bộ qua các thời kỳ, các tỉnh đoàn bạn, các đồng chí thường trực đại diện đoàn thanh niên Bộ TTTT, Bộ KHCN, TTXVN, VTV...

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 3.

...lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện...

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 4.

...cùng 150 đại biểu là đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn thuộc Bộ VHTTDL.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 6.

Ông Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 7.

Đảng bộ Bộ VHTTDL tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 8.

Công đoàn Bộ VHTTDL tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 9.

Theo báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ VHTTDL đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ đề ra.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 10.

Đoàn viên Bộ VHTTDL luôn trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên, không ngừng nỗ lực, hăng say lao động, học tập, cống hiến xây dựng ngành và đất nước. Trong những năm qua, tuổi trẻ Bộ VHTTDL luôn là lực lượng quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ từng bước phát triển mạnh mẽ.. đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 11.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 được diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV. Công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ VHTTDL tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL, hoạt động đoàn nói chung, phong trào thanh niên nói riêng ngày càng được định hướng gắn liền với nhu cầu nguyện vọng, khả năng và năng lực của đoàn viên, thanh niên. Những điều kiện thuận lợi đó sẽ định hướng, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn, phong trào thanh niên có thêm hướng đi mới, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên của cơ quan trưởng thành về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và chuyên môn.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 12.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 13.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng: "Các cấp Bộ đoàn cần bám sát chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cùng cấp để triển khai các hoạt động của Đoàn đồng thời tổ chức Đoàn phải chủ động tham mưu,đề xuất với các cấp ủy trong quá trình tổ chức và hoạt động. Đặc biệt tổ chức Đoàn phải luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên nhất là trong giai đoạn hiện nay, thường xuyên đổi mới trong hình thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp thanh niên, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trước yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng trong thời kỳ mới.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 14.

Ông Bùi Hoàng Tùng - Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 15.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL nhận bằng khen của Ban Thường vụ Đoàn Khối cho tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 16.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 17.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 18.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 19.

Đại hội nghe tham luận của các bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 17.

Với tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, sự đổi mới trong cách thức tổ chức các hoạt động phong trào, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã thống nhất bầu 26 đồng chí ưu tú vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 18.

Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ VHTTDL đã bầu đồng chí Quản Văn Hải giữ chức danh Bí thư Đoàn, 02 đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh và đồng chí Lưu Hoàng Trường giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 19.

Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 20.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL đã đề ra các mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng; Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 21.

Ban Chấp hành Đoàn Bộ VHTTDL khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tặng hoa tri ân Ban Chấp hành khóa II.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 22.

Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027 chụp ảnh lưu niệm.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 23.

Một số tiết mục hoạt cảnh và văn nghệ chào mừng đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 24.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 26.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 27.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 28.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 29.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 30.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 31.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 32.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 33.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 34.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 35.

Tuổi trẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bản lĩnh, khát vọng, cống hiến - Ảnh 37. 

Nam Nguyễn

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×