Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mời thầu; gói thầu: Đầu tư chuyển đổi công năng khu Văn phòng Điện ảnh và cải tạo các phòng chiếu phim thành 08 phòng chiếu phim chất lượng cao

14/03/2019 | 14:15

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1.Tên chủ đầu tư: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

2.Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC.

3.Tên dự án: Đầu tư chuyển đổi công năng khu Văn phòng Điện ảnh và cải tạo các phòng chiếu phim thành 08 phòng chiếu phim chất lượng cao.

4. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 18 tháng 03 năm 2019 đến trước 09 giờ 30, ngày 28 tháng 03 năm 2019 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kỹ thuật tầng 1 Khu Văn phòng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

- Điện thoại: 024.35143568 Fax: 024.35142278

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000đ

10. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng họp tầng 2 Khu Văn phòng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

11. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: 09 giờ 30, ngày 28 tháng 03 năm 2019.

12. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào: 10 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2019.

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×