Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai nghiên cứu, Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

17/06/2011 | 10:34

(VP) – Sáng 16/6, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Gần 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt: cấp uỷ của 75 tổ chức Đảng trực thuộc, lãnh đạo cấp Phó các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham dự lớp học

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe thuyết trình và thảo luận các văn kiện quan trọng của Đại hội XI của Đảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2010-2015; Điều lệ Đảng sửa đổi và góp ý thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hội nghị cũng sẽ tập trung làm rõ những luận điểm cơ bản và những điểm mới của các văn kiện, liên hệ với thực tiễn trong điều kiện hiện nay.


Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh: Hội nghị Nghiên cứu, Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng xuất phát từ tính chất, vai trò, ý nghĩa quan trọng của Đại hội XI của Đảng và các văn kiện được Đại hội thông qua.

Thứ trưởng cũng nêu rõ: Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 01-CT/TW về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Việc tập trung tổ chức tốt đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011. Học tập, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đi vào vào cuộc sống, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết.

                                                    Toàn cảnh hội nghị

Thứ trưởng yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi học và chấp hành đúng nội quy lớp học đã quy định; tập trung cao độ nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp; từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đảng bộ, kết hợp giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 16-17/6/2011.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×