Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển khai công tác thi đua năm 2018 trong lĩnh vực thư viện

11/05/2018 | 16:57

Ngày 08/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1981/BVHTTDL-TV gửi Thư viện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu triển khai công tác thi đua năm 2018 trong lĩnh vực thư viện.

Nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi và nêu cao ý chí quyết tâm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Thư viện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ triển khai các nội dung: tổ chức phát động phong trào thi đua đối với toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời cho người dân, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cán bộ và nhân dân đặc biệt là trong giới trẻ nhằm tạo phong trào đọc sách trong toàn xã hội.

Tiêu chí thi đua-khen thưởng được áp dụng đối với tập thể và cá nhân. Cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng; tập thể có hai hình thức là Cờ thi đua của Bộ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công văn đăng ký thi đua được gửi về Bộ VHTTDL (qua Vụ Thư viện) trước ngày 30/5/2018 làm cơ sở đánh giá cuối năm.

Vụ Thư viện

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×