Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai về việc đưa Khu du lịch quốc gia Sa Pa vào chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch

13/08/2019 | 09:41

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau:

1. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu đưa Khu du lịch quốc gia Sa Pa vào chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Câu số 1).

2. Đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Sa Pa tại Sâu Chua, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Câu số 2).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số: 3046/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 2 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

1. Việc đưa Khu du lịch quốc gia Sa Pa vào chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017. Theo đó, tỉnh Lào Cai đã được bố trí kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020 với tổng kinh phí là 19,278 tỷ đồng cho 03 dự án (Dự án đường từ thị trấn Sa Pa đến làng Cát Cát và từ thôn San II Lao Chải - Tả Van huyện Sa Pa, Dự án đường du lịch Hoàng Thu Phố - Nhiều San - Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, Dự án đường du lịch Lầu Thí Ngài - Bản Phố và Thỉa Giàng Phố - Nậm Thố - Sán Sả Hồ, huyện Bắc Hà).

2. Về tiến độ xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Sa Pa tại Sâu Chua, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Dự án Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Sa Pa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 với tổng mức đầu tư là 153 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, dự án được bố trí tổng kinh phí là 46,477 tỷ đồng; lũy kế đến hết năm 2018, dự án đã được bố trí vốn là 6,987 (bao gồm cả chuẩn bị đầu tư); kế hoạch năm 2019, dự án được bố trí 2 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tạo điều kiện trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×