Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai về việc đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch

22/08/2020 | 09:08

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Ngày 26/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030. Đề nghị quan tâm, bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất du lịch và có cơ chế đặc thù, trong đó ưu tiên một số nội dung sau:

- Cho phép thành lập Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Sa Pa theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (đơn vị cấp tỉnh) trong khi chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể của Chính phủ;

- Đầu tư kết cấu hạ tầng; tập trung nâng cấp hệ thống giao thông kết nối từ thị trấn Sa Pa đi các tuyến, điểm du lịch chính của huyện; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống nước sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển của Khu du lịch;

- Xây dựng 06 làng du lịch văn hóa cộng đồng tại Sa Pa, Bát Xát nhằm phát triển và trải nghiệm các loại hình văn hóa, trình diễn nghệ thuật dân gian, tìm hiểu lịch sử, phong tục tập quán, tinh hoa ẩm thực, trang phục, kiến trúc, lối sống… của 06 dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó (Sa Pa) và Hà Nhì (Bát Xát). (Câu số 1).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 3036/BVHTTDL-VP ngày 18/08/2020 về nội dung kiến nghị của cử tri, như sau:

1. Về đề nghị cho phép thành lập Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Sa Pa theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Luật Du lịch năm 2017, Chính phủ quy định mô hình Ban quản lý khu du lịch quốc gia. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Chính phủ quy định về mô hình Ban quản lý Khu du lịch quốc gia. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tế cần thiết thành lập cơ quan quản lý Khu du lịch quốc gia, UBND tỉnh Lào Cai có thể lựa chọn mô hình phù hợp với tình hình địa phương để quản lý Khu du lịch quốc gia đảm bảo 6 nội dung yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Du lịch năm 2017 và Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030.

Đối với việc lựa chọn mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chuyển kiến nghị đến Bộ Nội vụ để được xem xét, trả lời.

2. Về đề nghị đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển của Khu du lịch

Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2016-2020" vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan điều phối chung), có tiểu dự án "Nâng cấp tuyến đường Sa Pả - Tả Phìn - Bản Khoang", trị giá 7,4 triệu USD. Tiểu dự án nâng cấp 15km đường vào nối hai bản du lịch với thị trấn Sa Pa tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận một trong những điểm du lịch cộng đồng và cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng của Sa Pa, đồng thời tạo điều kiện cho người dân sinh sống dọc tuyến đường phát triển các hoạt động du lịch nhằm tăng thu nhập và cơ hội việc làm. Thông qua Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng Du lịch giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017, tỉnh Lào Cai đã được bố trí hỗ trợ kinh phí là 19,278 tỷ đồng cho 03 dự án.

3. Về đề nghị xây dựng 06 làng du lịch văn hóa-cộng đồng tại Sa Pa, Bát Xát

Ngày 18/11/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch". Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đề xuất thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng làng, bản, buôn truyền thống nhằm phát triển văn hóa, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và tổng hợp đề xuất để xem xét hỗ trợ sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×