Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc nâng cao hiệu quả thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

11/01/2019 | 07:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Qua tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nhận thấy để có đầy đủ cơ sở thực thi có hiệu quả luật này, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện, hướng dẫn quy định của pháp luật theo hướng làm rõ khái niệm và quy định cụ thể về các hành vi như: Bạo lực thân thể; bạo lực về tình dục; bạo lực về tinh thần; bạo lực về mặt xã hội; bạo lực về kinh tế... (Câu số 19).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số: 5779/BVHTTDL-VP ngày 24/12/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Sau 10 năm thi hành, Luật Phòng chống, bạo lực gia đình đã bộc lộ một số bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao tính thực thi của pháp luật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện các điều khoản của Luật, trong đó, Bộ ghi nhận ý kiến của cử tri để nghiên cứu đưa vào nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống, bạo lực gia đình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×