Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Toạ đàm: Phát huy sức trẻ trong công cuộc chuyển đổi số để tạo sức bật, phát triển ngành văn hóa, thể thao, du lịch

13/10/2022 | 09:45

Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, thì cần phải khẳng định, chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện, mà trong đó, thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Đoàn Thanh niên Bộ đã triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số mang tính trọng tâm và toàn diện.

Toạ đàm: Phát huy sức trẻ trong công cuộc chuyển đổi số để tạo sức bật, phát triển ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×