Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tọa đàm lấy ý kiến vào dự thảo về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

21/08/2017 | 14:20

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký Quyết định số 3151/BVHTTDL-VHCS về việc ban hành Kế hoạch tổ chức “Tọa đàm lấy ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang”.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Tọa đàm được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang. Thời gian tổ chức Tọa đàm dự kiến cuối tháng 8/2017, tại Hà Nội.

Tọa đàm sẽ bàn về thực trạng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của cán bộ, công chức, viên chức; kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua; sự cần thiết phải ban hành Chỉ thị; đặc biệt là việc phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đồng thời, thảo luận về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Chỉ thị; các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Chỉ thị; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Bộ VHTTDL giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức Tọa đàm theo đúng yêu cầu, mục đích đặt ra. Văn phòng Bộ chị trách nhiệm mời các cơ quan báo chí và phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Tọa đàm./.

Lan Phạm

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×