Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

17/10/2017 | 09:28

Ngày 11/10, Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 4345/BVHTTDL-PC gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017.

Văn bản nêu rõ, theo quy định tại Điều 08 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09/11 hàng năm là "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Thực hiện Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-BVHTTDL ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các hoạt động theo đúng Kế hoạch, trong đó tập trung vào các hoạt động sau:

Tổ chức ít nhất 01 hội nghị phổ biến hoặc 01 buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý hoặc các văn bản liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước như: Hiến pháp năm 2013, Bộ luật dân sự, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật an toàn, vệ sinh lao động…

Tổ chức treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình và lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tham khảo một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Văn phòng Bộ tổ chức treo khẩu hiệu tại trụ sở Bộ VHTTDL, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và tổ chức tuyên truyền về Ngày Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Theo đó, Vụ Pháp chế tham mưu giúp lãnh đạo Bộ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 của Bộ VHTTDL.

Thời gian các cơ quan, đơn vị triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ tháng 10 đến hết ngày 30/11/2017, thời gian cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11 – 12/11/2017. Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về việc tổ chức Ngày Pháp luật về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Ngọc Ánh

 

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×