Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

06/12/2009 | 17:16

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2009) và 20 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/2009), các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và có hiệu quả.

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ triển khai và thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, làm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trân trọng sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đối với độc lập tự do của Tổ quốc và ghi nhớ, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của các đồng chí cựu quân nhân hoàn thành nhiệm vụ phục vụ, quân đội hiện đang công tác tại cơ quan, đơn vị.

Tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cựu quân nhân đang công tác tại cơ quan, đơn vị để thăm hỏi và biểu dương những cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác, lao động và học tập (tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các đồng chí cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Cựu Chiến binh cơ quan Bộ tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân dự kiến vào 16 giờ ngày 18 tháng 12/2009 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Vân Hồ, Hà Nội

HCTC
(nguồn: văn bản số 4230/BVHTTDL-TCCB)

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×