Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030

04/10/2021 | 10:03

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2553/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị trên nhằm đánh giá toàn diện công tác triển khai thực hiện Đề án trong 05 năm thực hiện, đồng thời làm rõ kết quả đã đạt được và những hạn chế vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện, công tác tạo nguồn tuyển, cử ứng viên đi học và quản lý lưu học sinh làm căn cứ đề xuất chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án trong thời gian tới.

Nội dung của Hội nghị bao gồm: Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Đề án; Dự thảo Kế hoạch và giải pháp thực hiện đề án trong những năm tiếp theo; Tham luận của các Ban, Bộ ngành có liên quan và các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc (Đánh giá công tác xây dựng cơ chế chính sách, kinh phí thanh quyết toán thực hiện Đề án; tính khả thi trong việc thực hiện các chỉ tiêu của Đề án; Công tác đào tạo nguồn tuyển chọn và tổ chức tuyển chọn và quản lý lưu học sinh đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài; Vấn đề bố trí việc làm cho lưu học sinh đã tốt nghiệp trở về nước; Định hướng giải pháp thực hiện, kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung Đề án phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay).

Hội nghị sẽ diễn ra vào tháng 10/2021 tại Thành phố Hà Nội theo hình thức trực tuyến./.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×