Vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong Di chúc Hồ Chí Minh
Vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong Di chúc Hồ Chí Minh 29/06/2019 | 08:53 Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân một bản Di chúc lịch sử, đó là những lời căn dặn cuối cùng của Người, là tình cảm và niềm tin của Người đối với những người đương thời và các thế hệ mai sau.
Công nghiệp văn hoá: Điện ảnh - Tấm gương phản chiếu
Công nghiệp văn hoá: Điện ảnh - Tấm gương phản chiếu 25/06/2019 | 09:17 Là môn nghệ thuật thứ bảy, ra đời sau các loại hình nghệ thuật khác nhưng điện ảnh ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình. Là một loại hình nghệ thuật mang tính đại chúng, điện ảnh giờ đây đã trở thành một loại hình giải trí tác động đến cả thương mại hóa, đại chúng hóa và công nghiệp hóa.
Bàn về lời căn dặn
Bàn về lời căn dặn "Đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ" trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 25/06/2019 | 07:35 Quyền bình đẳng cho phụ nữ đó là ước mơ, cũng chính là mục tiêu của nhiều quốc gia trong tiến trình phát triển, điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với phụ nữ Việt Nam.
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng nền văn hóa mới, con người mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Công nghiệp văn hóa: Điện ảnh – Một gương mặt khác
Công nghiệp văn hóa: Điện ảnh – Một gương mặt khác 23/06/2019 | 12:33 Không chỉ là tấm gương phản ánh chân thực cuộc sống, điện ảnh với sự lựa chọn của hình ảnh, biểu tượng, nhân vật… còn có thể xây dựng, khắc họa và mang tới một gương mặt, một nhận diện mới tùy theo từng thời điểm và góc nhìn của nghệ sĩ.
Phát huy giá trị Di chúc Bác Hồ tại Khu di tích Phủ Chủ tịch trong giai đoạn hiện nay
Phát huy giá trị Di chúc Bác Hồ tại Khu di tích Phủ Chủ tịch trong giai đoạn hiện nay 22/06/2019 | 16:23 Khu di tích Phủ Chủ tịch là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong 15 năm cuối đời (1954-1969). Trong khoảng thời gian ấy, tại nơi này Người đã cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn, là cẩm nang cho cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Công nghiệp Văn hóa: Điện ảnh – Nghệ thuật tổng hợp và quảng bá
Công nghiệp Văn hóa: Điện ảnh – Nghệ thuật tổng hợp và quảng bá 22/06/2019 | 10:33 Không chỉ là tổng hợp của các bộ môn nghệ thuật, điện ảnh cũng là kênh quảng bá hiệu quả. Nhiều quốc gia đã xây dựng cả một chiến lược văn hóa, trong đó có điện ảnh nhằm quảng bá và thu lời.
Công nghiệp văn hóa: Điện ảnh – Tấm thẻ định danh
Công nghiệp văn hóa: Điện ảnh – Tấm thẻ định danh 20/06/2019 | 09:00 Tiện lợi và dễ dàng trong trình chiếu, quảng bá, các thể loại phim từ quảng cáo, tư liệu, phim tài liệu, phim truyện… đang dần trở thành những tấm thẻ thông hành đầy tiện dụng để giới thiệu với thế giới về đất nước, con người, văn hóa và bản sắc của mỗi dân tộc.
Công nghiệp văn hóa: Đào tạo nguồn nhân lực cho điện ảnh
Công nghiệp văn hóa: Đào tạo nguồn nhân lực cho điện ảnh 18/06/2019 | 09:36 Trong các ngành nghệ thuật, nhân tố quan trọng làm nên thành công chính là con người. Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, vấn đề đào tạo đội ngũ kế cận, có chuyên môn cao luôn được chú trọng.
Đại biểu Quốc hội: “Người làm thư viện và người sử dụng dữ liệu thư viện phải có sự tương tác tích cực”
Đại biểu Quốc hội: “Người làm thư viện và người sử dụng dữ liệu thư viện phải có sự tương tác tích cực” 12/06/2019 | 11:36 Bên lề phiên thảo luận hội trường Quốc hội kỳ họp thứ 7 về dự án Luật Thư viện, đại biểu quốc hội Nghiêm Vũ Khải (Hải Phòng) đã có cuộc trao đổi ngắn với báo chí về dự án luật này.