Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT và báo chí giai đoạn 2011-2015

09/01/2011 | 11:48

(VP)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã có ý kiến đồng ý về "Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật và báo chí của các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo Trung ương và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015"

>> Đưa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị thực sự vào cuộc sống

Đây là đề án của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam trình, được Ban Tuyên giáo gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Đề án đánh giá của đề án, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác văn học, nghệ thuật và báo chí, những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ kinh phí cho văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tạo, công bố, quảng bá các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật và báo chí. Kết luận của Bộ Chính trị qua Nghị quyết 23 về "Xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mời  và ý kiến của Ban Bí thư Trung ương về chỉ đạo công tác báo chí đã nhiều lần khẳng định "Việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật và báo chí cho các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước thời gian qua là cần thiết và hiệu quả.

Việc hỗ trợ này góp phần ổn định chính trị, động viên anh chị em văn nghệ sỹ, nhà báo hăng hái lao động sáng tạo trong các hoạt động văn học, nghệ thuật và báo chí. Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí có chất lượng cao đã xuất hiện. Các tác phẩm ấy đã phản ánh chân thực và sâu sắc hiện thực của đất nước ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc XHCN và trong công cuộc đối mới hôm nay. Các tác phẩm đã có sự tìm tòi sáng tạo mới, phát hiện ra nhiều vấn đề mới, nhân tố mới mà xã hội quan tâm.

Vì vậy, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, thay mặt cho các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo các tình, thành phố trình Đề án "Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật và báo chí của các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo Trung ương và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2011  - 2015". Đây cũng là kết luận của Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội tháng 6/2010 theo yêu cầu của Ban Bí thư.

Theo nhiệm vụ được giao, đội ngũ những người làm công tác văn học, nghệ thuật và báo chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội thông qua các hoạt động văn học, nghệ thuật và báo chí từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 01 năm 2011)

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×