Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
bộ trưởng trả lời chất vấn
Biên giới biển đảo Việt Nam
dịch vụ công
Ý kiến - góp ý
Góp ý - Hiến kế
Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa
Phòng chống bạo lực gia đình
Nghiên cứu khoa học
In bài viết Cỡ chữ

Đưa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị thực sự vào cuộc sống

02/07/2010 08:13:00 (GMT + 7)
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị đã đề ra chủ trương giải pháp mang tính đột phá, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần cổ vũ đội ngũ văn nghệ sỹ tích cực sáng tác, đưa văn học-nghệ thuật đến gần nhân dân.
Sáng 30/6/2010, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2008-2010) thực hiện và triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” nhằm đánh giá những mặt đã làm được, những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để khẳng định quyết tâm thực hiện Nghị quyết trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phùng Hữu Phú, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị; tới dự có đồng chí Vũ Giáng Hương, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc  Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; đại diện các Ban, Bộ, Ngành; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng... các Cục, Vụ đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các Hội thành viên của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam.Các đại biểu đều nhận định Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị đã đề ra chủ trương giải pháp mang tính đột phá, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


đ/c Phùng Hữu Phú phát biểu tại Hội nghị

Ngay sau khi có Nghị quyết, cùng với việc biên soạn các tài liệu, hướng dẫn các cấp, ngành và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại  chúng tuyên truyền sâu rộng về tinh thần của các nghị quyết của  Hội  nghị Trung ương bảy và Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị  (khóa X), Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động phối hợp với  nhiều đơn vị,  cơ quan tổ chức nhiều đợt nghiên cứu, quán triệt,  nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên của các cơ  quan, đơn vị, hội về tinh  thần của Nghị quyết. Các bộ, ngành đã  xây dựng các đề án trình Chính phủ phê duyệt, như: Đề án Xây  dựng chương trình, nội dung  đào tạo về văn học, nghệ thuật  trong  hệ thống các trường chính trị-hành chính; Quy định về tiêu  chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ... Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương tổ chức nhiều đợt tập huấn về chính trị, nghiệp vụ, bồi dưỡng cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí về công tác lý luận, phê bình, hiểu sâu hơn quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Nhiều cuộc hội thảo do Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam... tổ chức đã gây được sự chú ý rộng lớn trong xã hội. Nhiều nhà lý luận, phê bình đã có nhiều bài viết sắc bén đấu tranh hiệu quả trước các quan điểm sai trái, lệch lạc và hoạt động diễn biến hòa bình trên mặt trận văn học, nghệ thuật.


Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng bàn thảo và nêu rõ những tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng khắc phục để Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả hơn, như: Cần đẩy nhanh việc thực hiện các đề án để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết ; nâng cao hơn nữa nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội văn học, nghệ thuật từ trung ương đến địa phương, cần bám sát các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết, chủ động đề ra các hoạt động cụ thể, thiết thực để đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngày một sâu hơn, rộng hơn, tạo chuyển biến tích cực và toàn diện  của đời sống văn học, nghệ thuật nước ta.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh:  Nghị quyết 23 là một trong số ít những chủ trương khi đi vào thực tiễn được chỉ đạo triển khai nhanh và quyết liệt. Sau 2 năm thực hiện, đã xây dựng được 9 đề án; trong đó 03 đề án đã hoàn thành, 06 đề án còn lại cũng đã trình Chính phủ... Việc cụ thể hóa Nghị quyết 23 bằng các đề án đã được phê duyệt, đi vào cuộc sống, góp phần cổ vũ đội ngũ văn nghệ sỹ nước nhà tích cực sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao, đưa văn học nghệ thuật đến gần nhân dân. Đây cũng là việc làm cấp bách, cần phải làm ngay, nếu làm không tốt sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

Để Nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống và có hiệu quả, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng Bộ Tài chính phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai quyết liệt và sớm hoàn thiện các đề án đã có ý kiến chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu sớm tổ chức cuộc vận động sáng tác về đề tài kháng chiến chống thức dân Pháp, chống đế quốc Mỹ vào dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước ta và bày tỏ hy vọng sẽ có thêm những tác phẩm đỉnh cao về đề tài này. Liên quan đến việc đưa các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian vào trường học, Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức sơ kết và có hình thức biểu dương các hoạt động này (dự kiến vào ngày Di sản văn hóa năm này 23/11).

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý việc thực hiện chính sách đối với văn nghệ sĩ có công lao đóng góp cho sự phát triển của nền văn học, nghệ thuật nước nhà; (dự kiến Đề án cấp nhà ở cho các văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến sẽ được Chính phủ xem xét phê duyệt trước ngày 30/7) ; coi trọng gìn giữ mô hình gia đình truyền thống; gìn giữ và phát huy văn học đọc, tăng cường quảng bá và phổ biến để người dân được hưởng thụ các tác phẩm văn học, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật qua internet...

HCTC
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Địa chỉ: Số 20, ngõ 2, Hoa Lư, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.9745845 * Fax: 043.9745846
Email:ttcntt-vhttdl@chinhphu.vn.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL", "www.bvhttdl.gov.vn hoặc "www.mocst.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.