Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục “Thư viện”

23/05/2017 | 17:13

Ngày 22/5, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2012/QĐ-BVHTTDL về việc thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục “Thư viện”.

Theo Quyết định này, Bộ VHTTDL đã giao cho Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức triển khai thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề mục Thư viện, thuộc chủ để Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Quyết định nêu rõ, kinh phí tổ chức thực hiện pháp điển được lấy từ ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017.


Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×