Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thư viện

05/02/2018 | 10:40

 

1.

Tổng số thư viện công cộng/ phòng đọc sách, tủ sách:

20.768

 

Trong đó - Thư viện Quốc gia Việt Nam:

1

 

               - Thư viện tỉnh, thành phố:

63

 

               - Thư viện quận, huyện, thị xã:

663

 

               - Thư viện xã, phường, thị trấn:

3.257

 

               - Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):

16.727

 

               - Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng:

60

2.

Tổng số sách hiện có trong thư viện công cộng (bản):

39.810.824

 

               - Thư viện Quốc gia Việt Nam:

1.657.776

 

               - Thư viện tỉnh, thành phố:

16.432.184

 

               - Thư viện quận, huyện, thị xã:

8.271.352

 

               - Thư viện xã, phường, thị trấn:

6.837.512

 

               - Phòng đọc sách xã và cơ sở (làng, thôn, bản):

6.612.000

3.

Tổng số sách, báo, bổ sung trong năm 2017:

840.638

 

               - Tổng số sách bổ sung (bản)

805.307

 

               - Tổng số báo, tạp chí bổ sung (tên):

35.331

4.

Tổng số thẻ bạn đọc

481.118

 

               - Thư viện Quốc gia Việt Nam:

10.400

 

               - Thư viện tỉnh, thành phố:

278.403

 

               - Thư viện quận, huyện, thị xã:

192.315

5.

Tổng số bạn đọc đến thư viện công cộng

29.477.733

 

              - Thư viện Quốc gia Việt Nam:

4.638.857

 

              - Thư viện tỉnh, thành phố:

13.610.446

 

              - Thư viện quận, huyện, thị xã:

9.971.243

 

              - Thư viện xã, phường, thị trấn:

1.257.187

6.

Tổng số sách, báo luân chuyển tại các thư viện công cộng

55.157.021

 

              - Thư viện Quốc gia VIệt Nam:

696.422

 

              - Thư viện tỉnh, thành phố:

32.767.216

 

              - Thư viện quận, huyện, thị xã:

20.210.533

 

              - Thư viện xã, phường, thị trấn:

1.482.850

7.

Bình quân số bản sách/người/năm trong thư viện công cộng (bản):

0,44

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×