Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thông tin báo chí về Tổ chức các hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

19/06/2014 | 16:05

THÔNG TIN BÁO CHÍ Tổ chức các hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam


I. MỤC ĐÍCH:


1. Các hoạt động với chủ đề “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” là hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.  

2. Sự kiện được tổ chức trong thời điểm hiện nay, khi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đang bị xâm phạm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các hoạt động của sự kiện nhằm tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc và bạn bè quốc tế về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

3. Là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhân Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước của cộng đồng các dân tộc trong Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

4. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam nói chung và về Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam.

II. NỘI DUNG:

1. Tên sự kiện: Các hoạt động với chủ đề “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”

2. Lực lượng tham gia:

Tham gia sự kiện có đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với hơn 200 đồng bào của 32 dân tộc đến từ 8 tỉnh, thành phố và lực lượng học sinh, sinh viên các dân tộc đang học tập tại một số trường trên địa bàn Hà Nội và Tây Nguyên. Cụ thể: Dân tộc Pu Péo, Lô Lô, Mông, Tày, Cờ Lao (Hà Giang); Thái, Mường, Dao, Khơ Mú, La Ha (Sơn La); Bru - Vân Kiều, Tà Ôi (Quảng Trị); Kinh, Cơ Tu (Đà Nẵng); Cor, H’rê, Kinh (Quảng Ngãi); Chăm, Cơ Ho, Chu Ru, Raglai (Ninh Thuận); Ba Na, Brâu, Giẻ Triêng, Mạ, M’nông, Rơ Măm, Xơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê (Đắk Lắk); Khmer, Hoa (An Giang).

Ngoài ra còn có các lực lượng sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, với khoảng 500 người; Đoàn viên Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khoảng 300 người.

3. Các hoạt động chính:

3.1. Chương trình “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” (Là hoạt động điểm nhấn, dự kiến truyền trực tiếp trên VTV1, VTV4, VTV5)

Nội dung: Phần lễ gồm phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với lời hiệu triệu đồng bào, chiến sĩ cả nước trong Đại gia đình các dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; Phát biểu hưởng ứng của đại diện cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

3.2. Tổ chức các lễ hội truyền thống của một số cộng đồng các dân tộc Việt Nam với chủ đề hướng về biển đảo, biên giới và chủ quyền Tổ quốc:

- Lễ cúng thần sóng biển (lễ cúng Po Riyak) của ngư dân dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận;

- Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa của ngư dân huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi;

- Lễ hội Cầu Ngư của ngư dân biển Thành phố Đà Nẵng.

3.3. Triển lãm tư liệu, sách, tranh, ảnh về biên giới, hải đảo và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, chiếu phim tư liệu kết hợp trưng bày đá chủ quyền Trường Sa:

- Nội dung: Trưng bày một số tư liệu, hình ảnh về chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt là tư liệu các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông trong đó có hai Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Triển lãm hiện vật, ảnh tư liệu, tranh cổ động về chủ quyền biển đảo Tổ quốc; Các bản đồ, hiện vật, các tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Một số hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; Trưng bày 21 phiến đá chủ quyền Quần đảo Trường Sa; Trong các hoạt động của Triển ãlamx có tổ chức giới thiệu 05 bộ phim tư liệu về chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

3.4. Hoạt động giao lưu đoàn kết các dân các dân tộc Việt Nam:

Gồm 2 hoạt động chính:

- Lấy chữ kí của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, lực lượng chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, nhân dân và du khách vào tấm bản đồ Việt Nam kích cỡ lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và quyết tâm của Đại gia đình các dân tộc Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc.

- Chương trình giao lưu đoàn kết các dân tộc và chiếu phim tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tham gia chương trình gồm các tiết mục văn nghệ tiêu biểu, đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được huy động, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam với chủ đề tình yêu quê hương đất nước, tình cảm của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và chiến sĩ hướng về biên giới, biển đảo, về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...

IV. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ


Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 27/6/2014 (Thứ Sáu)

Cả ngày

Đồng bào dân tộc được huy động tiếp tục tham gia tập luyện theo kế hoạch của Tổng đạo diễn và BTC

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

20h00 - 21h30

Tổng duyệt Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”

Sân khấu nổi, Làng II

Ngày 28/6/2014 (Thứ Bảy)

Cả ngày

Tiếp tục tập luyện, điều chỉnh chương trình đêm khai mạc theo yêu cầu của Ban Tổ chức

Sân khấu nổi, Làng II

08h30 - 09h00

Khai mạc Triển lãm tư liệu, hiện vật, tranh cổ động, ảnh về chủ quyền của Việt Nam và giới thiệu phim tư liệu.

Nhà triển lãm Làng III

09h30 - 11h00

Lễ cúng thần sóng biển của ngư dân dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận.

Không gian nhà người Chăm và khu vực hồ Đồng Mô liền kề.

Từ 9h30 ngày 28/6

đến 17h00 ngày 29/6/2014

Lấy chữ kí của đại diện các dân tộc Việt Nam, lực lượng đoàn viên, thanh niên và du khách trên bản đồ Việt Nam.

Khu vực Trục trung tâm (Cổng A)

20h00 - 21h30

Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” (Truyền hình trực tiếp trên VTV)

Sân khấu nổi, Làng II

Ngày 29/6/2014 (Chủ Nhật)

08h00 - 09h30

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Hồ Đồng Mô khu vực gần Sân khấu nổi, Làng II

15h30 - 16h30

Lễ hội cầu ngư của ngư dân ven biển thành phố Đã Nẵng

Hồ Đồng Mô khu vực gần Sân khấu nổi, Làng II

19h00 - 21h30

Chương trình Giao lưu đoàn kết các dân tộc Chiếu phim tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Quảng trường khu các làng dân tộc II.HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×