Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

TCBC: Họp báo thường kỳ Quý I năm 2024

11/04/2024 | 15:37

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý I năm 2024.

THÔNG TIN BÁO CHÍ 

 Họp báo thường kỳ Quý I năm 2024

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2024

Trong quý I, được sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, các Nghị quyết tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Bộ VHTTDL đã chủ động xây dựng Kế hoạch, phối hợp "từ sớm", "từ xa" với các địa phương trong công tác quản lý nhà nước, tổ chức các sự kiện lớn của Ngành theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, có điểm nhấn và tạo sức lan tỏa lớn. Có thể nói, không gian văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, nhất là trên địa bàn dân cư, thôn, bản, tổ dân phố, cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính, doanh nghiệp... thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội có nhiều đổi thay; cụm từ văn hóa theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp được nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, người dân, du khách thập phương... nhắc đến, bàn luận và thực hành thường xuyên hơn và ngày càng thực chất hơn. Đây là một chuyển biến hết sức quan trọng trong nhận thức và hành động để văn hóa từng bước thấm sâu, thật sự trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ luôn giữ vững nguyên tắc thống nhất, đoàn kết, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, toàn diện các lĩnh vực công tác; quan tâm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa" tiếp tục thấm sâu trong Bộ và chính quyền các cấp.

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành, chung tay hỗ trợ, chia sẻ với Bộ và Ngành ngày càng toàn diện hơn, thực chất hơn theo hướng phát hiện những vấn đề mới, vấn đề khó từ đó kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL và chính quyền các cấp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, về nguồn lực, tạo sinh khí và động lực mới cho sự phát triển của Ngành. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông của Bộ đã có sự đổi mới cách tiếp cận, với tư cách là cơ quan dẫn nguồn, cung cấp thông tin kịp thời, nhất là trong công tác truyền thông chính sách, các sự kiện chính trị của đất nước, của Ngành VHTTDL cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

1. Về công tác xây dựng thể chế

Bộ VHTTDL tập trung chỉ đạo triển khai: Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2024 ban hành Chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2024. Trong Quý I/2024, Bộ VHTTDL đã trình Chính phủ Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) (Tờ trình số 39/TTr-BVHTTDL ngày 06/02/2024). Bộ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền thông qua một số văn bản quy phạm pháp luật khác đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2024.

2. Lĩnh vực Văn hóa, gia đình

Phê duyệt 03 Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023) cho 29 hiện vật và nhóm hiện vật. Quyết định: xếp hạng 09 di tích quốc gia; cấp 05 quyết định thăm dò, khai quật khảo cổ cho các tỉnh/thành phố; đưa 26 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... Hướng dẫn các địa phương xây dựng hồ sơ Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc" (Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh), Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (An Giang), Hang Con Moong (Thanh Hóa) trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới; Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế chỉnh sửa hồ sơ di sản tư liệu đề cử ghi danh vào Danh sách Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chuẩn bị các hoạt động nhằm xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đệ trình UNESCO đối với các di sản văn hóa phi vật thể: Mo Mường (Hòa Bình), Võ Cổ truyền Bình Định (Bình Định) và Nghệ thuật Chèo Đồng bằng Bắc bộ (Thái Bình…

Xây dựng: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Quyết định tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn. Tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Báo cáo việc thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa thể thao. Triển khai Đề án truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2024...

Phê duyệt Kế hoạch: phát hành, phổ biến thí điểm một số phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước; sản xuất phim và phân bổ kinh phí sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước và tài trợ phổ biến phim đợt 1 năm 2024. Tổ chức đợt phim kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; 02 số Chương trình phục vụ vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chương trình giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh và khán giả tại thành phố Điện Biên. Chuẩn bị tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII.

Tổ chức: Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam; Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa 10 nước ASEAN; Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc; Triển lãm tranh, sản phẩm sơn mài Việt Nam; Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước năm 2023; Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. Phối hợp tổ chức thi tuyển phần mỹ thuật Dự án Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

3. Lĩnh vực Thể dục, thể thao

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, đặc biệt là các môn thể thao dân tộc phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi, lành mạnh; theo dõi, hướng dẫn các địa phương tổ chức Ngày Chạy Olympic toàn dân và  tháng hoạt động TDTT cho mọi người nhằm thiết thực chào mừng 78 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3) và ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục; ban hành kế hoạch tổ chức các giải vô địch quốc gia, quốc tế và các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng năm 2024; chuẩn bị tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống đuối nước năm 2024. Triển khai kế hoạch tổ chức các giải, hội thi thể thao năm 2024 theo kế hoạch; chuẩn bị và tham dự vòng loại Paralympic Paris 2024. Đội tuyển Cử tạ tham dự giải Cup Cử tạ người khuyết tật thế giới tại Dubai - UAE đạt 02 HCB, 01 HCĐ.

Tập trung tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia năm 2024 để chuẩn bị lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự Olympic Paris 2024, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á tại Thái Lan; ban hành lịch thi đấu các giải thể thao thành tích cao 2024; thông qua kế hoạch huấn luyện các đội tuyển, đội tuyển trẻ tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia; tập trung cho đội tuyển Bóng đá nam quốc gia tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á tại Indonesia và tại Việt Nam. Tham dự các giải thi đấu nước ngoài đạt 23 huy chương vàng, 29 huy chương bạc, 32 huy chương đồng, tiêu biểu là vận động viên Võ Thị Kim Anh đội tuyển Boxing và VĐV Lê Thị Mộng Tuyền đội tuyển Bắn súng đạt suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024. Tính đến nay, Thể thao Việt Nam đã đạt 6 suất tham dự Olympic Paris 2024 ở các môn: Bơi, Bắn súng, Boxing, Xe đạp và Cử tạ. Chỉ đạo các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tăng cường quản lý, kiểm tra công tác huấn luyện, đảm bảo các điều kiện tập huấn đối với các vận động viên tham dự vòng loại Olympic Paris và các sự kiện thể thao quốc tế. Tổ chức các giải thể thao quốc gia và quốc tế tại Việt Nam và lớp tập huấn theo kế hoạch.

4. Lĩnh vực Du lịch       

Trình Thủ tướng Chính phủ: Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; ban hành Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới; ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024 và Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024 tại Điện Biên; ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2024 và Hội thảo khoa học quốc gia "Điện Biên: Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững".

Tháng 3/2024, lượng khách du lịch quốc tế ước đạt 1,6 triệu lượt, tăng 6,7% so với tháng 02/2024, tăng 78,8% so với cùng kỳ năm 2023; khách du lịch nội địa ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó có khoảng 3 triệu lượt khách nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú du lịch). Tính chung Quý I năm 2024, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 4,64 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023; khách du lịch nội địa ước đạt 30 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 195,1 nghìn tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2023.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2024

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2024.

2. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện triển khai hiệu quả 06 nhóm nhiệm vụ và 04 nhóm giải pháp xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 ;  Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", với phương châm "Tăng tốc, sáng tạo, về đích", tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

3. Tập trung xây dựng các văn bản, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024, tập trung hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong Quý II/2024.

4. Tổ chức: Toạ đàm Ngày quốc tế Bảo tàng năm 2024 với chủ đề theo ICOM; Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2024; Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); triển lãm tranh cổ động tấm lớn Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; Tuần phim Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 19/5 năm 2024…; Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024; Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI (năm 2023-2024); Ngày hội tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024…; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 20/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024.

5. Trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; hoàn thiện trình Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

6. Tiếp tục chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại Olympic, Paralympic tại Pháp, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ VI (AIMAG6) tại Thái Lan và các giải thể thao quốc tế năm 2024.

7. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Tổ chức Hội nghị toàn quốc về xúc tiến quảng bá du lịch nhân dịp hội chợ VITM năm 2024. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch./.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×