Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thông cáo báo chí về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030

22/02/2014 | 16:06

BAN ĐIỀU PHỐI ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TẦM VÓC NGƯỜI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2030 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Hà Nội, ngày  16  tháng 07 năm 2013
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát
cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam
giai đoạn 2011-2030


Triển khai Quyết định số 2389/QĐ-BĐPĐA ngày 03/7/2013 của Trưởng ban Điều phối Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 về việc  phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, Văn phòng Ban Điều phối Đề án 641 phối hợp với Ban Chủ nhiệm  Chương trình 4 Đề án 641 xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo), khẩu hiệu (Slogan), bài hát (Ca khúc) cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới yếu tố con người, coi con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Ngay từ năm 1946, trong “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ một mệnh đề có tính chân lý: “Dân cường thì Quốc thịnh”, thể hiện rõ quan điểm yếu tố sức khoẻ của người dân ảnh hưởng trực tiếp tới sự hưng thịnh của cả một quốc gia. Tại văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã nêu rõ nhiệm vụ: “Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển sức khoẻ, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Tăng cường thể lực của thanh niên”.

Ngày 28 tháng 04 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 641/TTg phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 (Đề án 641). Mục tiêu tổng quát của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khoẻ mạnh của người Việt Nam; cải thiện tầm vóc thân thể của thanh niên Việt Nam đạt nhịp độ tăng trưởng ổn định (nam 18 tuổi đến 2020 cao trung bình 167cm; nữ 18 tuổi cao trung bình 156 cm; đến năm 2030, nam 18 tuổi cao trung bình 168,5cm; nữ 18 tuổi cao trung bình 157,5 cm).

Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 là nội dung quan trọng thuộc Chương trình 4: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030.

Cuộc thi dự kiến tổ chức từ ngày 16/7/2013 đến ngày 16/8/2013. Mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài đều có quyền gửi bài tham dự trừ các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo căn cứ vào các tiêu chí để đánh giá các mẫu thiết kế bao gồm: Ý tưởng của mẫu thiết kế, bài hát và khẩu hiệu. Sự độc đáo sáng tạo của mẫu thiết kế, bài hát và khẩu hiệu; Thể hiện được giá trị, quy mô sự kiện phù hợp với thẩm mỹ văn hóa Việt Nam.

Ban Giám khảo bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; mời một số họa sỹ, nhạc sỹ, nhà nghiên cứu văn hóa có tên tuổi và uy tín; đại diện các cơ quan truyền thông, các nhà tài trợ chính của chương trình. Hội đồng giám khảo làm việc trên tinh thần công tâm, khách quan và khoa học dựa trên hệ thống tiêu chí do Ban Điều phối Đề án và Ban Tổ chức cuộc thi đặt ra, phù hợp với mục đích sử dụng tại các hoạt động, các ấn phẩm truyền thông của đề án.

Cuộc thi được sự bảo trợ và tài trợ của nhãn hàng Cansua 3+.

I. Cơ cấu giải thưởng.


- Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo):
1 giải nhất: 30.000.000đ (bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)
3 giải khuyến khích: 3 giải  5.000.000đ = 15.000.000đ (Bằng chữ: Mười năm triệu đồng chẵn)
- Cuộc thi sáng tác Khẩu hiệu (Slogan):
1 giải nhất: 30.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)
5 giải khuyến khích: 5 giải  3.000.000đ = 15.000.000đ (Bằng chữ: Mười năm triệu đồng chẵn)
- Cuộc thi sáng tác Bài hát (Ca khúc):
1 giải nhất: 30.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn).
2 giải nhì: 2 giải  20.000.000đ = 40.000.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn)
3 giải ba: 3 giải  10.000.000đ = 30.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)
5 giải khuyến khích: 5 giải  5.000.000đ = 25.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi năm triệu đồng chẵn)

II. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC GỬI BÀI DỰ THI:

1. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ ngày công bố phát động cuộc thi đến hết hạn nộp bài dự thi 01 tháng sau khi phát động (dự kiến từ ngày 16/7/2013 đến ngày 16/8/2013) theo dấu bưu điện nơi gửi.

2. Các bài dự thi, bản thuyết minh và phong bì nhỏ được để chung vào một phong bì lớn dán kín và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi:

 - Văn phòng Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 3733 0286   Fax: (04) 3733 4419 

- Ban Chủ nhiệm Chương trình 4-Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030.  Địa chỉ: Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao - Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 3747 2958, Fax: (04) 3747 1981

Ban Tổ chức Cuộc thi  sáng tác Biểu trưng, Khẩu hiệu và Bài hát cho Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 mong muốn các phóng viên, nhà báo, các cơ quan, đơn vị truyền thông trên cả nước phối hợp cùng Ban Tổ chức truyên truyền, giới thiệu rộng rãi thể lệ cuộc thi đến mọi đối tượng trong xã hội để cuộc thi thành công, đạt được mục đích đề ra./.

BAN TỔ CHỨC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×