Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thông cáo báo chí về tổ chức các hoạt động của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

22/02/2014 | 16:12

B Ộ  V Ă N   H O Á , T H  Ể  T H A O  V À  D U  L Ị C H  --------------------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Hà Nội, ngày  24  tháng 10 năm 2013

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Tổ chức các hoạt động của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

I. MỤC ĐÍCH

Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013), chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2013), Khánh thành quần thể chùa Khmer tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức từ ngày 18-24/11/2013 nhằm góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, tôn vinh tinh thần đại đoàn kết trở thành một di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam, cần được trân trọng, giữ gìn và phát triển; quảng bá, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam nói chung và về Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam, điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.
Tham gia sự kiện có 17 cộng đồng dân tộc với gần 400 người đến từ 12 tỉnh/thành, đại diện cho các vùng, miền của Tổ quốc: Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang.

II. NỘI DUNG

1. Tên gọi: Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”

2. Các hoạt động chính:

-  Chương trình Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” (Ngày 18/11/2013), là hoạt động điểm nhấn của sự kiện.
- Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 24/1998/TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư” (Ngày 18/11/2013).
- Trại sáng tác điêu khắc Tây Nguyên (Từ ngày 18/11/2013 đến 24/11/2013).
- Hoạt động của các cộng đồng dân tộc được huy động (Từ ngày 18/11/2013 đến 24/11/2013). Các lễ hội, nghi lễ của các dân tộc.
- Chương trình giao lưu đoàn kết các dân tộc Việt Nam (Ngày 19/11/2013).
- Triển lãm, giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam (Từ ngày 19/11/2013 đến 24/11/2013).
- Tổ chức các hoạt động giới thiệu Di sản Diều truyền thống Việt Nam: Trưng bày triển lãm, thuyết minh giới thiệu, tổ chức không gian thả Diều (Từ ngày 19/11/2013 đến 24/11/2013).
-Tổ chức không gian giới thiệu Làng nghề truyền thống và không gian ẩm thực Hà Nội (Từ ngày 18/11/2013 đến 24/11/2013)
- Tái hiện không gian văn hóa Chợ nổi Nam Bộ và Chợ vùng cao phía Bắc (Từ ngày 20/11/2013 đến 24/11/2013).
- Tái hiện Hội Đua bò Bảy Núi (Ngày 21/11/2013 và ngày 23/11/2013).
- Hội thảo với chủ đề: “Giải pháp để bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay” (Ngày 22/11/2013).
- Khánh thành quần thể chùa Khmer (Ngày 23/11/2013).
- Tái hiện Lễ hội Ok Om Bok (Ngày 23/11/2013).
-Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc chuyên nghiệp và các hoạt động giao lưu giữa cộng đồng các dân tộc được huy động.

3. Lực lượng tham gia:

- Đại diện Già làng, Trưởng bản, Nhân sĩ trí thức, Nghệ nhân của 17 dân tộc thuộc 13 tỉnh/thành, khoảng 400 người, cụ thể: dân tộc Khmer (Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh), dân tộc Tà Ôi (Quảng Trị), dân tộc Lự (Lai Châu), Tày (Cao Bằng), Khơ Mú, Thái (Sơn La), H’Mông (Hà Giang), dân tộc Gia Rai, Ba na, Ê Đê, Xơ đăng, Giẻ - Triêng, B’râu, Rơ Măm (Kon Tum), dân tộc Gia rai (Gia Lai), dân tộc M’Nông, Ê đê (Đắk Lắk), dân tộc Kinh (Cần Thơ).
- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

4. Nội dung cụ thể:

- Chương trình khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”
- Hội nghị toàn quốc khu vực phía Bắc “Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 24/1998/TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hưởng ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư”.
- Trại sáng tác điêu khắc Tây Nguyên
- Chương trình giao lưu đoàn kết các dân tộc Việt Nam
- Triển lãm, giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam
- Tổ chức các hoạt động giới thiệu Di sản Diều truyền thống Việt Nam
- Giới thiệu một số làng nghề truyền thống và ẩm thực Hà Nội
- Tái hiện các nghi lễ, lễ hội của đồng bào các dân tộc:
+ Lễ hội Căm Mương dân tộc Lự (Lai Châu), Trình diễn cồng Chiêng Tây Nguyên dân tộc Gia Rai (tỉnh Gia Lai), Lễ Kết nghĩa của dân tộc Mơ Nông và Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk).
+ Lễ mừng nhà mới, Lễ hội Arieuping của dân tộc Tà Ôi (Quảng Trị)
+ Nghi lễ Tết Xíp Xí (dân tộc Thái, Sơn La)
+  Lễ hội Nàng Hai (dân tộc Tày, Cao Bằng) và Lễ hội Om đin Om đang (Mùa măng mọc, dân tộc Khơ Mú, Sơn La).
+ Nghi thức đón dâu trong lễ cưới dân tộc H’Mông (Hà Giang).
+ Giao lưu kết nghĩa, đoàn kết dân tộc Mơ Nông và Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk) và các dân tộc khác được huy động.
- Tái hiện không gian văn hóa Chợ nổi Nam Bộ và Chợ vùng cao phía Bắc
-  Không gian văn hóa Chợ nổi Nam Bộ
- Chợ vùng cao phía Bắc
- Hội đua bò Bảy Núi
- Hội thảo với chủ đề: “Giải pháp để bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay”
- Khánh thành quần thể chùa Khmer tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
- Tái hiện lễ hội Ok Om Bok
- Các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, xiếc, tạp kỹ, đờn ca tài tử, giao lưu giữa cộng đồng các dân tộc

III. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 17/11/2013 (Chủ Nhật)

19h00 - 22h00

Tổng duyệt Chương trình Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”.

Sân khấu nổi hoặc Quảng trường làng II

Ngày 18/11/2013 (Thứ Hai)

08h30 - 11h00

Khai mạc Trại sáng tác điêu khắc Tây Nguyên tại Khu làng II, Khu các làng dân tộc.

 

Không gian nhà dân tộc  Ba Na, Làng II

 

 

09h00 - 11h00

Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc khu vực phía BắcTổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 24/1998/TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở các làng, thôn, ấp, bản, xóm, cụm dân cư...”, tham quan tháp Chăm, chùa Khmer, thăm và giao lưu tại một số nhà dân tộc: Khmer, Tà Ôi, Thái, H’Mông.

 

Khu các làng dân tộc

14h00 - 17h00

Hội nghị toàn quốc khu vực phía Bắc Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24/1998/TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở các làng, thôn, ấp, bản, xóm, cụm dân cư”

 

Nhà Công vụ

20h00 - 21h30

Chương trình Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

Sân khấu nổi hoặc Quảng trường làng II

Ngày 19/11/2013 (Thứ Ba)

Giao lưu đoàn kết các dân tộc Việt Nam

09h00 - 11h30

Tọa đàm với chủ đề: Phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đối với việc xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhà Công vụ

09h00 - 11h00

- Khai mạc Triển lãm giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc; (Từ ngày 19-24/11/2013, thời gian hoạt động từ 09h00-17h00)

- Khai mạc Triển lãm Làng nghề thủ công truyền thống và ẩm thực Hà Nội (Từ 18-24/11/2013, thời gian hoạt động từ 9h00-17h00)

 

 

Khu triển lãm làng III

 

 

14h00 - 17h00

 

 

 

 

 

 

 

- 14h00-15h00: Đại biểu và các cộng đồng dân tộc được huy động trong khuôn khổ sự kiện tham dự Lễ hội Căm Mương của dân tộc Lự, tỉnh Lai Châu.

- 15h00-16h00: Đại biểu và cộng đồng các dân tộc được huy động trong khuôn khổ sự kiện tham dự Trình diễn Cồng Chiêng Tây Nguyên của dân tộc Jrai, tỉnh Gia Lai.

- 16h00-17h00: Chương trình giao lưu đoàn kết các dân tộc tham gia trong khuôn khổ sự kiện và đại biểu dân tộc có uy tín tham dự Tọa đàm.

- Không gian dân tộc Lự, Làng I.

 

- Không gian nhà Jrai, Làng II

 

 

- Quảng trường làng II

19h00 - 21h00

Chương trình biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ VHTTDL thực hiện và giao lưu cộng đồng các dân tộc được huy động

Quảng trường Làng II.

Ngày 20/11/2013 (Thứ Tư)

08h30 - 09h00

 

 

- Khai mạc Không gian văn hóa Chợ nổi Nam Bộ và Chợ vùng cao phía Bắc

(Hoạt động chợ tổ chức từ ngày 20-24/11/2013,

từ 09h00-17h00 hàng ngày).

Khu vực Chợ vùng cao phía Bắc làng I và hồ Đồng Mô.

14h00 - 15h30

 

15h30 - 17h00

Lễ mừng nhà mới và lễ hội Arieuping (dân tộc Tà Ôi, Quảng Trị);

 

Nghi lễ Tết Xíp Xí (dân tộc Thái, Sơn La)

- Nhà dân tộc Tà Ôi, Làng II;

 

- Nhà dân tộc Thái, Làng I.

09h00 -11h00

Không gian giới thiệu Diều và thả Diều

Quảng trường Làng II

Cả ngày

- Tiếp tục Triển lãm giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc; Triển lãm, giới thiệu làng nghề thủ công truyền thống và ẩm thực Hà Nội; Hoạt động Chợ nổi Nam Bộ và Chợ vùng cao phía Bắc

Khu nhà triển lãm làng III và quảng trường làng III

Ngày 21/11/2013 (thứ Năm)

09h00 - 11h00

 

Tái hiện Hội đua bò Bảy Núi (lần 1)

 

Khu vực trục trung tâm, Cổng A

09h00 - 11h00

- Chương trình nghệ thuật, đờn ca tài tử, cải lương trong không gian Chợ nổi Nam Bộ

- Khu vực tổ chức chợ nổi Nam Bộ

14h00 - 17h00

Lễ hội Nàng Hai (dân tộc Tày, Cao Bằng) và Lễ hội Om đin Om đang (Mùa măng mọc, dân tộc Khơ Mú, Sơn La).

Không gian nhà dân tộc  Tày, Khơ Mú, Làng I

15h00 -17h00

Không gian giới thiệu Diều và thả Diều

Quảng trường Làng II

Cả ngày

- Tiếp tục Triển lãm giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc; Triển lãm, giới thiệu làng nghề thủ công truyền thống và ẩm thực dân tộc; Hoạt động Chợ nổi Nam Bộ và Chợ vùng cao phía Bắc

Khu nhà triển lãm làng III và quảng trường làng III

Ngày 22/11/2013 (Thứ Sáu)

09h00 - 12h00

 

14h00 - 14h45

- Hội thảo “Giải pháp để bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay”.

 - Đoàn đại biểu Hội thảo tham quan Triển lãm, giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc, Tháp Chăm, Chùa Khmer; Trại Sáng tác Điêu khắc Tây Nguyên.

Nhà Công vụ

 

 

- Khu vực Làng II và Làng III

09h00 - 11h00

Ngày Văn hóa ẩm thực Tây Bắc

Chợ Vùng cao, Làng I

14h00 -16h00

Không gian giới thiệu Diều và thả Diều

Nghi thức đón dâu trong lễ cưới dân tộc H’Mông (Hà Giang)

Làng II

Ndân tộc H’Mông, Làng I

19h00 - 20h30

Chương trình nghệ thuật dân tộc, xiếc, tạp kỹ và giao lưu văn hóa các dân tộc được huy động.

Quảng trường làng II

Cả ngày

- Tiếp tục Triển lãm giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc; Triển lãm, giới thiệu làng nghề thủ công truyền thống và ẩm thực dân tộc; Hoạt động Chợ nổi Nam Bộ và Chợ vùng cao phía Bắc

Khu nhà triển lãm làng III và quảng trường làng III

Ngày 23/11/2013 (Thứ Bảy)

09h00 - 11h30

Khánh thành quần thể chùa Khmer

Làng III, Khu các làng dân tộc

09h00 -11h00

Không gian giới thiệu Diều và thả Diều

Quảng trường Làng II

14h00 -16h00

Tái hiện Hội đua bò Bảy Núi (lần 2)

Khu vực trục trung tâm

19h00 -21h00

Tái hiện Lễ hội Ok Om Bok

Làng III, Khu các làng dân tộc

Cả ngày

- Tiếp tục Triển lãm giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc; Triển lãm, giới thiệu làng nghề thủ công truyền thống và ẩm thực dân tộc; Hoạt động Chợ nổi Nam Bộ và Chợ vùng cao phía Bắc

Khu nhà triển lãm làng III và quảng trường làng III

Ngày 24/11/2013 (Chủ Nhật)

08h00 - 11h00

 

09h00-11h30

- Bế mạc Trại sáng tác điêu khắc Tây Nguyên; khai trương vườn Tượng Tây Nguyên.

 

- Ngày Văn hóa ẩm thực Đông bắc

- Không gian làng dân tộc Ba Na, Làng II.

- Chợ Vùng cao, Làng I

09h00 -11h00

Không gian giới thiệu Diều và thả Diều

Quảng trường Làng II

11h00 - 11h30

Kết thúc Chợ vùng cao, Chợ nổi, Triển lãm và các hoạt động khác.

Tại các không gian tổ chức

14h00 - 15h00

Gặp mặt, chia tay các đoàn địa phương

Nhà Công vụBộ văn hóa, thể thao và du lịch
×