Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn

01/09/2015 | 07:00

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔ CHỨC NGÀY HỘI 1. Mục đích Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015 là một hoạt động văn hóa chính trị quy mô lớn được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Thông qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Ngày hội còn là cầu nối giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh trong khu vực.

2. Yêu cầu
- Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trong Ngày hội phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.
- Gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh. Các nội dung hoạt động của Ngày hội phải do các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công, vận động viên đến từ các tỉnh vùng Đông Bắc thực hiện.
- Chọn lọc đặc trưng văn hóa tiêu biểu của đồng bào trong khu vực, tổ chức hoạt động mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, giao lưu văn hóa, đảm bảo yếu tố bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại; góp phần tạo dựng một sân chơi văn hóa, thể thao và du lịch thật sự bổ ích của cộng đồng các dân tộc vùng Đông Bắc.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Chủ đề Ngày hội: “Đông Bắc - Hội tụ, đoàn kết và phát triển”
2. Tên gọi:

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn.
3. Quy mô:
Gồm 10 tỉnh vùng Đông Bắc: Bắc Kạn, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.
4. Không gian tổ chức: Tại Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
5. Thời gian: Ngày hội diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 10.9 đến hết ngày 12.9.2015. (Không kể ngày đi và về).

III. NỘI DUNG
1. Các hoạt động chính

- Trình diễn, giới thiệu trích đoạn nghi lễ sinh hoạt văn hóa hoặc trích đoạn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc;
- Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc;
- Không gian triển lãm, trưng bày giới thiệu, sản phẩm văn hóa và du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc;
- Trưng bày, giới thiệu ẩm thực của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc;
- Trưng bày, triển lãm di sản văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc;
- Hoạt động thể dục thể thao: Môn kéo co; Tung còn; Môn bắn nỏ; Môn đẩy gậy; Môn bóng đá 7 người;
- Hoạt động du lịch: Tọa đàm liên kết phát triển du lịch tiểu vùng Đông Bắc;
- Hội chợ Thương mại - Du lịch Bắc Kạn năm 2015.

2. Lực lượng tham gia

- Đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng 10 tỉnh Đông Bắc.
- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

V. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan chỉ đạo
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- UBND tỉnh Bắc Kạn.

2. Cơ quan phối hợp
- Ban Tuyên giáo Trung ương
- Ban Dân vận Trung ương
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Ủy ban Dân tộc
- Bộ Thông tin và Truyền thông
- Đài Truyền hình Việt Nam
- Đài Tiếng nói Việt Nam
- Thông tấn xã Việt Nam
- Ủy ban nhân dân 9 tỉnh vùng Đông Bắc

3. Đơn vị tổ chức thực hiện
- Vụ Văn hóa dân tộc (Đơn vị chủ trì)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn (Đơn vị đăng cai)
- Một số Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc./.

BAN TỔ CHỨC
Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×