Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thông cáo báo chí Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015)

12/08/2015 | 12:16

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015

Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện lịch sử vĩ đại, có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Giới thiệu đến mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế, đồng bào Việt Nam sống xa Tổ quốc những thành quả của công cuộc xây dựng đất nước trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức dưới danh nghĩa do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thành phố Hà Nội tổ chức.

Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 do Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo toàn diện các hoạt động kỷ niệm.

A. LỄ KỶ NIỆM

Lễ kỷ niệm gồm 02 hoạt động:

1. Dâng hương tưởng niệm

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tượng đài Liệt sỹ, thành phố Hà Nội vào 7 giờ 00 ngày 01 tháng 9 năm 2015.

2. Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội vào 7 giờ 00, ngày 02 tháng 9 năm 2015 (Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam).

Chương trình diễu binh, diễu hành có sự tham gia của các lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện các thành phần, lực lượng trong xã hội: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam. Được thực hiện sau nghi lễ diễu binh, diễu hành là chương trình diễu hành nghệ thuật với sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên các trường nghệ thuật.

Tham dự Lễ kỷ niệm có sự hiện diện của Lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh; đại diện Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015; đại diện Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội; đại diện các tổ chức tôn giáo; nhân sỹ, trí thức; đại diện các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia các cuộc kháng chiến cứu nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước; khách mời quốc tế và các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam và các cơ quan báo chí trong nước và ngoài nước đưa tin Lễ kỷ niệm.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG DỊP KỶ NIỆM

1. Tiệc chiêu đãi trọng thể

- Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức.

Thời gian: 18 giờ 00, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

2. Hội thảo khoa học cấp quốc gia

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và thành phố Hà Nội tổ chức.

Thời gian: Ngày 24 tháng 8 năm 2015

Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

3. Kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào

- Tỉnh Tuyên Quang chủ trì tổ chức.

Thời gian: Ngày 16 tháng 8 năm 2015

Địa điểm: Tỉnh Tuyên Quang.

4. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam).   

- Chương trình nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức có chủ đề “Việt Nam - Thời đại Hồ Chí Minh”.

Thời gian: 20h00, ngày 02 tháng 9 năm 2015.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

5. Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và các tỉnh/thành trực thuộc Trung ương thực hiện. Triển lãm diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03 tháng 9 năm 2015 với sự tham gia của 27 Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức chính trị xã hội và 30 tỉnh/thành trực thuộc trung ương.

Thời gian: Khai mạc 19h30, ngày 28 tháng 8 năm 2015.

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, 148 Giảng Võ, Hà Nội.

6. Cầu truyền hình về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số địa phương thực hiện.

Thời gian: 20h00 ngày 01 tháng 9 năm 2015

II. Một số hoạt động tuyên truyền do Ban, Bộ, ngành thực hiện:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện các hoạt động: Thiết kế và phát hành Huy hiệu kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thư viện Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp Cục Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm sách và tư liệu đề tài Cách mạng Tháng Tám, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Tổ chức Tuần phim cấp quốc gia; Sáng tác, hoàn thiện, công bố và phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; về đề tài quê hương, đất nước, con người Việt Nam; xây dựng và phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam phim tài liệu chủ đề ca ngợi thành tựu của đất nước qua 70 năm xây dựng và phát triển.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành Bộ tem nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Thông tấn xã Việt Nam biên soạn và phát hành Sách ảnh về Việt Nam - đất nước, con người, thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát triển.

III. Các hoạt động kỷ niệm của Ban, bộ, ngành và các tỉnh/thành trực thuộc Trung ương

1. Các tỉnh/thành trực thuộc Trung ương, Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng các hình thức: gặp mặt tọa đàm, tôn vinh cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Mẹ Việt Nam Anh hùng; gặp mặt, tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; gặp mặt nhân chứng lịch sử, thăm di tích cách mạng, nói chuyện truyền thống… tổ chức các Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… phục vụ nhân dân; tổ chức chiếu phim về đề tài Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và các địa phương trong cả nước.

a. Liên hoan Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc dân Đại hội Tân Trào tại tỉnh Tuyên Quang.

b. Liên hoan đồng ca hợp xướng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

c. Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề “Việt Nam - Đất nước, Con người” tại Quảng Ngãi.

d. Tổ chức Chương trình “Giai điệu Mùa Thu” tại Hà Nội.

3. Cũng trong dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945-19.8.2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005-19.8.2015) ở quy mô cấp quốc gia.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể vào ngày 18 tháng 8 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội)./.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×