Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thi đua khen thưởng

05/02/2018 | 15:04

 

1.

Huân chương hữu nghị:

 

2.

Huân chương sao vàng

 

3.

Huân chương Hồ Chí Minh:

 

 

          - Tập thể:

 

 

          - Cá nhân:

 

4.

Huân chương độc lập:

 

 

Hạng nhất:

 

 

          - Tập thể:

 

 

          - Cá nhân:

 

 

Hạng nhì:

 

 

          - Tập thể:

 

 

          - Cá nhân:

 

 

Hạng ba:

 

 

          - Tập thể:

 

 

          - Cá nhân:

 

5.

Huân chương lao động:

28

 

Hạng nhất:

07

 

          - Tập thể:

07

 

          - Cá nhân:

 

 

Hạng nhì:

10

 

          - Tập thể:

04

 

          - Cá nhân:

06

 

Hạng ba:

11

 

          - Tập thể:

01

 

          - Cá nhân:

10

6.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

100

 

          - Tập thể:

01

 

          - Cá nhân:

99

7.

Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

0

8.

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ:

139

9.

Bằng khen của Bộ trưởng (tập thể và cá nhân):

1.437

(624+813)

10.

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL:

1.183

11.

Cờ thi đua của Bộ

120

 

Cờ thi đua của Chính phủ

10

 

Lao động tiên tiến:

150

 

          - Tập thể:

12

 

          - Cá nhân:

138

12.

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật:

18

13.

Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật:

95

14.

Tập thể lao động xuất sắc:

319

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×