Thông tin thống kê

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thanh Tra

06/02/2018 | 08:53

 

 

1.

Tổng số lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở, trong đó:

9.190

 

- Số lượt Thanh tra Bộ:

436

 

- Số lượt Thanh tra các Sở VHTTDL, Sở VHTT tỉnh, thành

8.754

2.

Tổng số vụ, việc vi phạm bị phát hiện và xử lý (cơ sở):

2101

 

- Cảnh cáo:

0

 

- Đình chỉ kinh doanh:

0

 

- Chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự:

0

 

- Số cơ sở bị phạt:

1.549

3

Tổng số tiền xử phạt vị phạm hành chính (đồng)

12.276.400.000

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×