Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

03/10/2018 | 13:13

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai.

Quyết định nêu rõ việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai (Hội đồng) để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai.

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên.

Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần 2 đang được chuẩn bị xét chọn (ảnh minh họa: blog.restvn.com)

Ủy viên Hội đồng (17 người) gồm các nhà quản lý như ông Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lương Hồng Quang- Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước. Ngoài ra, Ủy viên Hội đồng là các nhà nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, viện trưởng các viện nghiên cứu…

Quyết định nêu rõ, Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc: các phiên họp Hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền.

Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có tên trong Danh sách quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và tiêu chuẩn đối với từng danh hiệu, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị, lập Danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xét tặng của Hội đồng.

Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và tham khảo, tiếp thu ý kiến trên các phương tiện truyền thông đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước./

Hoàng Nguyên

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×