Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam

11/11/2011 | 22:44

(VP) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1987/QĐ-TTg về thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam, trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

Theo đó, tên giao dịch là "Bảo tàng Văn học Việt Nam", tên tiếng Anh "Museum of Vietnamese Literature" và có trụ sở tại Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Bảo tàng Văn học Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa; phản ánh quá trình hình thành, phát triển của nền văn học Việt Nam, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Bảo tàng Văn học Việt Nam là: sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật về văn học Việt Nam; nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn học Việt Nam; tổ chức phát huy giá trị di sản văn học phục vụ xã hội; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực hoạt động bảo tàng văn học theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp với nhiệm vụ của Bảo tàng...

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bảo tàng Văn học Việt Nam. Kinh phí hoạt động của Bảo tàng Văn học Việt Nam bao gồm: Do ngân sách nhà nước cấp được tổng hợp trong dự toán ngân sách hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, nguồn thu từ các hoạt động của Bảo tàng và các nguồn tài trợ, xã hội hoá.

HCTC

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×