Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tại tỉnh Cao Bằng

11/10/2017 | 16:52

Ngày 09/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3770/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Lô Lô tại tỉnh Cao Bằng, năm 2017.

Dân tộc Lô Lô tỉnh Cao Bằng. Ảnh: caobangtv

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hải Nhung-Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL - là Trưởng Ban Tổ chức; đồng Phó Trưởng ban là ông Trần Mạnh Hùng-Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL và bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng; cùng 07 Ủy viên.

Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức Lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể của dân tộc Lô Lô tỉnh Cao Bằng, năm 2017.

Mục đích của việc truyền dạy nhằm từng bước sưu tầm, khôi phục và gìn giữ, bảo tồn, giá trị nhân văn trong nghi lễ tín ngưỡng, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Lô Lô; góp phần thiết thực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triến bền vững văn hoá các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Mặt khác, động viên đồng bào dân tộc Lô Lô trong việc tự bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào.

Lan Phạm

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×