Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Thư viện

09/08/2018 | 16:20

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2786/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật Thư viện.

Theo Quyết định, Ban soạn thảo dự án Luật Thư viện gồm 15 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện làm Trưởng ban.

Ban soạn thảo, Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập dự án Luật Thư viện gồm 23 thành viên, do Vụ trưởng Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Dương Thúy Ngà làm Tổ trưởng.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên của Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban soạn thảo và biên soạn, chỉnh lý dự thảo văn bản theo chỉ đạo của Ban soạn thảo; có trách nhiệm theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Luật Thư viện được ban hành.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×