Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thành lập ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử của Bộ VHTTDL

22/11/2018 | 08:00

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 4062 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử của Bộ.

Quyết định nêu rõ, Trưởng Ban chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó trưởng ban: Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực ứng dụng CNTT; Ủy viên thường trực là Giám đốc Trung tâm CNTT; Các ủy viên Ban chỉ đạo gồm cấp trưởng các đơn vị: Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch- tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học, Công nghệ và môi trường, Vụ Thi đua, khen thưởng, Vụ Đào tạo, Vụ Thư viện, Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Gia đình, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trung tâm CNTT.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện tại một cuộc họp của Bộ đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật, kết nối Chính phủ điện tử.

Ngoài ra, Quyết định cũng phân công Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo sẽ giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện ứng dụng và phát triển CNTT trong Bộ VHTTDL; nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Bộ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử Bộ VHTTDL; tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam trong lĩnh vực VHTTDL.

Ban Chỉ đạo cũng định kỳ báo cáo và đề xuất Bộ trưởng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong Bộ VHTTDL; làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×