Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thanh Hóa: Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai

15/01/2024 | 10:26

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai và các di tích liên quan gắn với phát triển du lịch tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân.

Thanh Hóa: Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai - Ảnh 1.

Địa điểm được cho là nơi tổ chức Hội thề Lũng Nhai (thuộc xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân ngày nay). Ảnh: tư liệu

Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai và văn hóa địa phương; khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, các yếu tố văn hóa lâu đời.

Việc quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai và các di tích liên quan thành một khu di tích còn nhằm tôn vinh công lao to lớn của nghĩa quân Lam Sơn; góp phần giáo dục tinh thần yêu nước của các thế hệ người Việt Nam.

Đồng thời, đưa di tích lịch sử - văn hóa này thành điểm đến du lịch của huyện Thường Xuân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân địa phương; liên kết với các điểm du lịch trong vùng, tạo mối quan hệ tương hỗ nhằm phát triển du lịch; làm căn cứ xây dựng và thực hiện các kế hoạch, dự án đầu tư và phát triển du lịch phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

Quy mô quy hoạch là 73,43 ha, thời gian thực hiện trong 10 năm (2024 - 2035), tầm nhìn đến 2055.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Thường Xuân phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố Quy hoạch, cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt; lắp đặt biển chỉ dẫn, di dời các hộ dân trong khu vực di tích theo hồ sơ quy hoạch được duyệt phù hợp với lộ trình thu hồi đất để triển khai kế hoạch bảo vệ di tích và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND huyện Thường Xuân thẩm định nội dung chuyên môn các nhóm dự án thành phần thuộc nội dung Quy hoạch di tích đã được phê duyệt; tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần đó theo quy định của pháp luật hiện hành. Giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Quy hoạch. Phối hợp, hướng dẫn các địa phương kết nối các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm góp phần phát huy giá trị di tích lịch sử với phát triển du lịch một cách hiệu quả nhất. Cập nhật ranh giới diện tích Quy hoạch di tích vào hồ sơ khoa học xếp hạng di tích; đề xuất điều chỉnh, bổ sung xếp hạng di tích, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo Báo Thanh Hóa

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×