Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thăm dò khảo cổ tại địa điểm Hố Quýt, tỉnh Bắc Giang

15/09/2022 | 15:38

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-BVHTTDL, cho phép Bảo tàng tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại địa điểm Hố Quýt thuộc thôn Hố Quýt, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian thăm dò từ ngày 15/9 đến ngày 10/10/2022, trên diện tích 04m2. Chủ trì thăm dò: Ông Thân Văn Tiệp, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa./.

PV

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×