Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thẩm định bổ sung thiết kế giai đoạn 2 Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Cát Tiên

31/05/2018 | 14:18

Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 2109/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định bổ sung và thỏa thuận thiết kế giai đoạn 2 của Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Cát Tiên.

Di tích khảo cổ Cát Tiên. Nguồn: lamdong.gov.vn

Theo đó, văn bản thỏa thuận bổ sung hạng mục nội thất nhà trưng bày và thiết kế bản vẽ thi công hạng mục xử lý, gia cố gò II (II-A, II-B, II-C, II-D), gò VI (VI-A, VI-B) và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật tại di tích Cát Tiên.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý một số vấn đề: Về giao thông, chỉ tôn tạo đường nội bộ bằng giải pháp lắp đặt tấm đan (như bản vẽ GT - 02 - HT), kể cả đối với đường lên gò I; Về cấp điện, chỉ lắp đặt đèn cao áp tại vị trí đã khai quật hoàn chỉnh và một số vị trí góc tường rào, sân nhà bảo vệ di tích, giảm bớt số lượng đèn chiếu sáng trang trí, tập trung đèn bảo vệ gắn trên cột có móng không kiên cố; Về chống sét, bổ sung nội dung phân tích số liệu, làm cơ sở đề xuất giải pháp chống sét phù hợp với khu vực di tích, trước mắt, không thực hiện phương án chống sét như đề xuất trong hồ sơ.

Bên cạnh đó, bổ sung nội dung cải tạo, nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc phục vụ quản lý và tham quan di tích. Đối với nội thất nhà trưng bày cần lập hồ sơ thiết kế, gửi Bộ VHTTDL (qua Cục Di sản văn hóa) nghiên cứu, thẩm định trước khi thực hiện.

Nguồn vốn thực hiện Dự án được thống nhất điều chỉnh là nguồn vốn của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng theo hướng ưu tiên đầu tư bảo quản, tu bổ các hạng mục di tích gốc và trưng bày bổ sung phục vụ phát huy giá trị di tích; việc thay đổi cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục theo đúng mục tiêu dự án đã đề ra.

Cũng theo văn bản, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng chủ động bố trí nguồn kinh phí của địa phương và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Thủy Trịnh

 

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×