Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai

27/11/2018 | 10:38

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 5141/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai, thuộc xã Tân Văn, huyện Gia Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Di tích hang Thẩm Khuyên, hang Thẩm Hai. Nguồn: halovietnam.vn

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nói trên, bao gồm các hạng mục: tu bổ biển tên di tích; xây dựng tuyến đường nội bộ kết nối hang Thẩm Khuyên và hang Thẩm Hai, 01 chòi nghỉ chân, 01 biển chỉ dẫn vào khu di tích đặt cạnh quốc lộ 1B.

Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Cần lựa chọn vị trí thích hợp tại đầu đoạn đường vào hang để đặt biển giới thiệu (hoặc đặt biển ngay trong chòi nghỉ chân), không cạnh biển chỉ dẫn; Điều chỉnh biển “khu di tích cổ sinh quốc gia” thành “Di tích khảo cổ quốc gia”. Ngoài ra, hồ sơ cần bổ sung ảnh chụp hiện trạng tuyến đường được tôn tạo, xây dựng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan liên quan thông báo rộng rãi nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại địa phương để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Thanh Thủy

  

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×