Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo và nâng cấp di tích Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng

27/12/2018 | 16:32

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 5558/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo và nâng cấp di tích Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi.

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo và nâng cấp di tích Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng - Ảnh 1.

Di tích Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Nguồn: Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo và nâng cấp di tích Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, bao gồm các hạng mục: tôn tạo mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng; xây dựng nhà vệ sinh, sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý Chủ đầu tư một số vấn đề: Việc xây dựng cổng, tường rào, kè đá đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định tại Công văn số 4853/BVHTTDL-DSVH ngày 31/12/2014, do đó cần bổ sung, hợp nhất những nội dung trên vào hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật này. Mục căn cứ pháp lý tại Thuyết minh Báo cáo cần bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.


Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×