Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

TCBC: Họp báo Thường kỳ Quý III năm 2021

06/10/2021 | 09:36

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện “mục tiêu kép”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thống nhất phương châm “Quyết liệt hành động-khát vọng cống hiến” tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt được kết quả ghi nhận.

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Họp báo Thường kỳ Quý III năm 2021

________________


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 và diễn ra các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quán triệt phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển", bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện "mục tiêu kép", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thống nhất phương châm "Quyết liệt hành động-khát vọng cống hiến" tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt được kết quả sau:

1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình

- Trình Thủ tướng Chính phủ 04 Quy hoạch và 06 Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt; được Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi UNESCO Hồ sơ đề cử di sản Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là di sản thế giới. Thẩm định, xếp hạng 21 di tích quốc gia; ghi danh 31 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 22 địa điểm; thẩm định, thỏa thuận và góp ý 150 quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích. Hướng dẫn các bảo tàng/ban quản lý di tích: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; triển khai các hoạt động về quản lý di sản tư liệu…

- Hoàn thiện nội dung và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với: (1) Ban Tuyên giáo Trung ương; (2) Ủy ban dân tộc; (3) Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Trình Thủ tướng Chính phủ quy định về treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca; Đề án "Số hóa dữ liệu lễ hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025"; Ban hành Chương trình phối hợp với Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam triển khai tổ chức "Giải thưởng sáng tạo quảng cáo Việt Nam" giai đoạn 2020-2030. Hướng dẫn các tỉnh, thành phố: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021 và Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm; Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Hoạt động bảo tồn, giữ gìn và phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án "Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030"; Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

- Thư viện: Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình "Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Đẩy mạnh công tác phối hợp, phát triển thư viện. Chỉ đạo và triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Xây dựng và phát triển nội dung cho Kênh "Sách và Trí tuệ Việt" trên Youtube.

- Điện ảnh: Báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Hồ sơ dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); sửa đổi Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (phần về điện ảnh). Ban hành Đề án Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII. Hoàn thành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong điện ảnh. Xây dựng Đề án đề nghị sửa đổi Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện ảnh và Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu; hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê ngành điện ảnh. Chỉ đạo thực hiện tổ chức Đợt phim "Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021". Công tác thẩm định, phân loại và phát hành phim được thực hiện theo quy định. Chuẩn bị tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII tại Huế.

- Nghệ thuật biểu diễn: Ban hành 02 Quyết định quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình tổ chức hoạt động nghệ thuật và ngày lễ lớn. Đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khó khăn cho viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn gặp khó khăn do tác động bởi dịch COVID-19. Tiếp tục xây dựng Ðề án sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn ở Trung ương; dự thảo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các đơn vị nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương đã đổi mới hình thức biểu diễn trực tuyến trên các nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội, phát triển mô hình hoạt động biểu diễn "Nhà hát online". Các chương trình nghệ thuật với chủ đề "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch","Ở nhà cùng vui" được livestream trên Youtube đã tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch và mang đến món ăn tinh thần phục vụ khán giả.

- Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm: Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; xây dựng Đề án Thương hiệu Sơn mài Việt Nam; Tổ chức thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức thành công triển lãm nhiếp ảnh chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng "Tự hào một dải biên cương". Tổ chức thành công cuộc thi và Triển lãm mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2021 bằng hình thức online. Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh đã tổ chức được 09 cuộc triển lãm tranh, ảnh của cá nhân và tổ chức. Thẩm định, cấp phép 49 cuộc triển lãm.

- Bảo vệ bản quyền tác giả: Sửa đổi nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; xây dựng nội dung xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả quyền liên quan tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan. Cấp 6.561 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định.

- Quản lý nhà nước về gia đình: Xây dựng hồ sơ Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới và Chương trình quốc gia truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục đời sống gia đình.

- Triển khai xét tặng giải thưởng, danh hiệu theo đúng quy định. Hiện có 27/36 hồ sơ "Giải thưởng Hồ Chí Minh" và 147/211 hồ sơ "Giải thưởng Nhà nước" đủ điều kiện để trình Hội đồng cấp Nhà nước; 71/86 hồ sơ "Nghệ nhân nhân dân" và 600/684 hồ sơ "Nghệ nhân ưu tú" đủ điều kiện để trình Hội đồng cấp Nhà nước; 53 hồ sơ xét tặng Nghệ sĩ nhân dân và 155 hồ sơ xét tặng Nghệ sĩ ưu tú.

2. Lĩnh vực thể dục, thể thao

- Toàn ngành tích cực triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Chương trình xây dựng nông thôn mới". Triển khai công tác truyền thông và hướng dẫn nhân dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025, với chủ đề"Cả nhà tập ngay, đánh bay COVID". Tổ chức 04 giải thể thao quần chúng cấp quốc gia thu hút trên 5.976 cán bộ, VĐV tham dự, 05 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ TDTT cho 936 cán bộ, cộng tác viên, hướng dẫn viên TDTT cơ sở (trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đợt 4).

- Duy trì công tác tập huấn đối với các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia để tham dự Olympic, Paralympic và các sự kiện thể thao quốc tế. Tổ chức 46 giải thể thao, 04 lớp tập huấn chuyên môn (trong thời điểm dịch COVID-19 được kiểm soát), từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021 các hoạt động TDTT phải tạm dừng. Một số thành tích nổi bật: Thể  thao Việt Nam giành được 01 HCV, 02 HCB và 02 HCĐ và nhiều thành tích xuất sắc: VĐV Lê Văn Công môn Cử tạ thi đấu xuất sắc giành được 01HCB tại Paralympic Tokyo; đội tuyển Futsal Việt Nam thi đấu xuất sắc và lọt vào vòng 1/8 vòng chung kết giải vô địch Futsal thế giới tại Lithuania; đội tuyển Taekwondo xuất sắc giành 01 HCV (giải vô địch châu Á tại Lebanon), đội tuyển Bắn súng giành 01 HCB tại Cúp Bắn súng thế giới.

- Về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11: Rà soát, đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức và các Tiểu ban; chỉ đạo, hướng dẫn các Tiểu ban xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác và xây dựng các phương án chi tiết triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 trong tình hình dịch bệnh COVID-19; xây dựng báo cáo Bộ Chính trị về phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11...

3. Lĩnh vực du lịch

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu về khách và tổng thu từ khách du lịch: Từ tháng 4/2020 đến nay Việt Nam chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Số người nước ngoài đến Việt Nam trong các tháng qua không nhiều và với mục đích công vụ. Ước tính số liệu khách du lịch nội địa tháng 9/2021 đạt 300 nghìn lượt. 9 tháng đầu năm 2021 khách du lịch nội địa ước đạt 31,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 136.850 tỷ đồng, giảm 41,27% so với cùng kỳ năm 2020.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực du lịch: Ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch 2021-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ ngành du lịch, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đồng thời đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động trong lĩnh vực lưu trú. Trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc và phối hợp với tỉnh Kiên Giang triển khai Kế hoạch. Xây dựng Chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021-2026.

- Quản lý hoạt động lữ hành: 9 tháng đầu năm 2021, đã thẩm định 304 hồ sơ cấp, đổi, rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp lữ hành. Tính đến 20/9/2021, cả nước có 2.124 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, trong đó có 792 doanh nghiệp cổ phần, 27 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 1.300 công ty TNHH và 05 doanh nghiệp tư nhân. Cả nước hiện có 28.446 HDV du lịch, trong đó 17.758 HDV quốc tế, 9.533 HDV nội địa, 1.155 HDV tại điểm.

- Về quản lý cơ sở lưu trú du lịch: Theo dõi, đôn đốc các địa phương yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên hệ thống tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn, thực hiện việc theo dõi và cập nhật danh sách cơ sở lưu trú du lịch được chọn làm nơi cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ban hành 09 văn bản khuyến cáo, đề nghị cơ sở khắc phục các tồn tại, thiếu sót đối với cơ sở lưu trú du lịch không đủ điều kiện.

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch: Xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá trong nước và nước ngoài trong tình hình mới; triển khai "Đề án tiếp nhận và phát triển website vietnam.travel và các mạng xã hội; phối hợp, tham gia với các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch trước khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát.

- Công tác truyền thông và chuyển đổi số: Tăng cường công tác truyền thông về hình ảnh Du lịch Việt Nam trên nền tảng số của Tổng cục Du lịch; Triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đơn vị: MobiFone, Viettel, Đài Truyền hình Việt Nam và một số địa phương (Thanh Hóa, Hà Giang) về chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh ngành du lịch. Xây dựng Bản đồ số du lịch Việt Nam an toàn tích hợp vào ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" (thực hiện liên thông, kết nối dữ liệu y tế về bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn phòng chống COVID-19 để hiển thị lên bản đồ số trên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn và tìm kiếm tọa độ cho hệ thống cơ sở dữ liệu trên bản đồ); xây dựng và chuẩn bị ra mắt Tổng đài du lịch Việt Nam 1039 và ứng dụng VTV Travel. Xây dựng và triển khai hệ thống chứng nhận số vắc xin (https://travelpass.tourism.vn) để phục vụ đón khách quốc tế trở lại.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Ngành VHTTDL tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tổ chức thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại từng cơ quan, đơn vị. Ưu tiên dồn sức, góp lực, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần sẻ chia để cùng cả nước vượt qua đại dịch.

- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: "Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm" và phương châm "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến" của Bộ, Thủ trưởng đơn vị phải gương mẫu, tự giác tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tư duy tiếp cận trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

- Tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-BCSĐ ngày 21/6/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ về tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; có khát vọng cống hiến với phương châm"Giỏi một việc, nắm được nhiều việc".

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại: Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-nghệ thuật trong thời kỳ mới...

- Hoàn thiện các dự án Luật, các Nghị định, Chiến lược, Quy hoạch, Chương trình phát triển Ngành nhằm hoàn thiện thể chế, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt để các lĩnh vực hoạt động của Ngành phát triển bền vững.

- Triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 theo hướng bám sát các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tế./.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×