Phát ngôn của Bộ

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

TCBC: Họp báo thường kỳ Quý I năm 2023

25/03/2023 | 10:49

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã được triển khai tổ chức sôi động trên cả nước, các hoạt động lễ hội, văn hóa cổ truyền dân tộc được tổ chức lại sau 2 năm đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

THÔNG TIN BÁO CHÍ Họp báo thường kỳ Quý I năm 2023

_______________________

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2023

1. Lĩnh vực Văn hóa, gia đình

Trong quý I, Bộ VHTTDL tập trung thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho nhân dân trong không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã được triển khai tổ chức sôi động trên cả nước, các hoạt động lễ hội, văn hóa cổ truyền dân tộc được tổ chức lại sau 2 năm đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 -2023) do Bộ VHTTDL tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư, Chính phủ và chủ trì triển khai đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được các Ngành, các cấp, các địa phương phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ, tích cực; là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương cùng toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có những người thực hành văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ thấm nhuần sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng sâu rộng của Đề cương trong công cuộc kháng chiến kiến quốc cũng như công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, từ đó xác định được những nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: Triển khai xây dựng Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022) cho 27 hiện vật và nhóm hiện vật; xếp hạng 05 di tích quốc gia đặc biệt đợt 13; Quyết định xếp hạng 12 di tích quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 10 địa điểm; đưa 40 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phối hợp thực hiện hồi hương Ấn vàng Hoàng đế chi bảo. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Việt Nam ứng cử Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027. Hướng dẫn các địa phương xây dựng hồ sơ Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, "Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc" (Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh), Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (An Giang), Hang Con Moong (Thanh Hóa) trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đệ trình UNESCO đối với các di sản văn hóa phi vật thể: Mo Mường (Hòa Bình), Võ Cổ truyền Bình Định (Bình Định), Nghệ thuật Chèo Đồng bằng Bắc bộ (Thái Bình).

- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa": Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu". Hướng dẫn địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch mừng Xuân Quý Mão 2023 an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. Tổ chức các đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân 2023 tại các địa phương. Tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

- Xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Dự án số 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025). Chuẩn bị hồ sơ tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Thư viện: Triển khai Đề án "Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045". Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Hoạt động thư viện tại địa phương diễn ra sôi nổi, phong phú: 100% các thư viện đã phối hợp tổ chức Hội Báo Xuân năm 2023; trưng bày, triển lãm hàng nghìn tư liệu sách, báo, tạp chí, ảnh chuyên đề.

- Điện ảnh: Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Trình Bộ trưởng xem xét, ban hành 03 Thông tư[1]. Tổ chức: Đợt phim Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Tuần phim Kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023); Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam. Giám định 01 kịch bản hợp tác, liên doanh sản xuất phim với tổ chức nước ngoài. Thẩm định, phân loại và cho phép phát hành 3 phim truyện Việt Nam chiếu rạp, 22 phim truyện nước ngoài, 06 giấy phép phim tài liệu, 01 giấy phép phim ngắn; Thẩm định 10 kịch bản phim hoạt hình đăng ký kế hoạch sản xuất năm 2024. Cấp 19 giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

- Nghệ thuật biểu diễn: Tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định về hoạt động văn học. Lập hồ sơ xây dựng Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập. Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023); Chương trình nghệ thuật tại Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023. Tiếp tục triển khai kế hoạch sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật "Sống mãi với thời gian" giai đoạn 2022 - 2025.

- Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm: Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Tổ chức: Triển lãm ảnh phục vụ kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023); Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ký Sắc lệnh số 147 thành lập doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam, tại tỉnh Thái Nguyên vào ngày 14/3/2023. Triển khai các hoạt động chuẩn bị tổ chức Cuộc thi và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc; Cuộc thi và Triển lãm mỹ thuật Việt Nam; Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc; Festival nhiếp ảnh trẻ; Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam; Triển lãm ảnh tại Lào tháng 4/2023; Triển lãm "Tranh lụa Việt Nam" nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Pháp vào Quý III/2023 tại Cộng hòa Pháp.

- Bảo vệ bản quyền tác giả và các quyền liên quan: Chỉnh lý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Tiếp nhận 394 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, cấp 306 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đảm bảo đúng theo quy định.

- Quản lý nhà nước về gia đình: Xây dựng 02 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 03 Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực gia đình. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2023 với chủ đề "Hạnh phúc cho mọi người".

- Giao lưu, hợp tác quốc tế: Xây dựng 07 văn bản thỏa thuận hợp tác[2]; Tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN và các Hội nghị liên quan tại Indonesia; Năm đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào. Triển khai Đề án kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia; tổ chức hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran. Phối hợp chuẩn bị phối hợp tổ chức Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Sapa, Lào Cai năm 2023; chuẩn bị tham gia Đại hội thể thao khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 tại Hàn Quốc. Tham dự Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban liên chính phủ Công ước 2005 tại UNESCO Paris.

- Hoạt động của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam: Trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành kế hoạch phát triển đồng bào tham gia hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa đến năm 2030; Dự án Nhà hát Dân tộc Việt Nam - Trung tâm Thể thao đạt chuẩn quốc tế. Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động theo chủ đề tháng: Chủ đề "Hội Xuân" (tháng 01/2023) với các hoạt động "Món ngon vùng miền - Chào xuân 2023"; Chủ đề "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" (tháng 02/2023) với các hoạt động điểm nhấn sự kiện Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc"; Chủ đề "Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật" (tháng 03/2023). Tổ chức diễn đàn "Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" trong chuỗi hoạt động chào mừng "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam". Trong quý I/2023, lượng khách đến tham quan đạt khoảng 180.000 lượt khách.

2. Lĩnh vực Thể dục, thể thao

- Ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về phòng chống doping trong hoạt động thể thao.

- Thể dục thể thao quần chúng: Hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023) và 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023). Chuẩn bị thành lập Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 tại Campuchia; tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Đà Nẵng.

- Thể thao thành tích cao: Tập trung tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia năm 2023 để chuẩn bị lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự SEA Games 32 tại Campuchia, ASIAD 19 tại Trung Quốc, vòng loại Olympic và các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2023. Ban hành lịch thi đấu các giải thể thao thành tích cao năm 2023. Tham dự các giải thi đấu quốc tế đạt 169 huy chương (bao gồm: 57 huy chương vàng, 47 huy chương bạc, 65 huy chương đồng). Phối hợp tổ chức và tham dự giải Bóng đá AFF Cup, kết quả đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc. Phối hợp tổ chức 30 giải thi đấu trong nước và quốc tế tại Việt Nam.

3. Lĩnh vực du lịch

- Hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban hành Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 440/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL).

- Quản lý hoạt động lữ hành và cơ sở lưu trú: Thẩm định 249 hồ sơ cấp, đổi, rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp lữ hành, trong đó cấp mới 189 giấy phép, thu hồi 08 giấy phép, cấp đổi 51 giấy phép, cấp lại 01 giấy phép.

- Tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề "Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển". Tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF và Hội chợ du lịch quốc tế Travex tại Indonesia; Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2023. Phối hợp với tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh"; với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam. Tham dự Hội thảo APEC về ứng phó và khả năng phục hồi của các chủ thể du lịch trong quản lý khủng hoảng y kế tại các nền kinh tế APEC tại Malaysia; Hội thảo quy hoạch kinh doanh du lịch sinh thái ASEAN tại Thái Lan.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023

1. Nhiệm vụ chung

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023.

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại: Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-nghệ thuật trong thời kỳ mới...

- Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề điều hành công tác năm 2023 của Bộ: "Quyết liệt, hiệu quả, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm". Tập trung xây dựng các văn bản, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023, tập trung hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong Quý II/2023 và chương trình xây dựng pháp luật VHTTDL trong chương trình năm 2023.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Lĩnh vực Văn hóa, gia đình

- Chuẩn bị nội dung, phối hợp các địa phương để bảo vệ các hồ sơ khoa học trình UNESCO ghi danh trong năm 2023; tổ chức Liên hoan trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh lần thứ Nhất tại tỉnh Phú Thọ vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023. Tổ chức Toạ đàm Ngày quốc tế Bảo tàng năm 2023 với chủ đề theo ICOM.

- Tổ chức: Hội nghị sơ kết Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền: Văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống con người Việt Nam; Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)…

- Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án "Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045". Họp Ban biên soạn thống nhất, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: "Thông tin và Tư liệu - Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core".

- Trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Hướng dẫn các địa phương triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

2.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao

- Hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao theo Nghị định số 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tập trung chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 tại Campuchia.

- Chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc, AIMAG6 tại Thái Lan; Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới ANOC tại Indonesia, vòng loại Olympic 2024 và các giải thể thao quốc tế năm 2023; Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Đà Nẵng….

2.3. Lĩnh vực Du lịch

- Trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch; Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật và hướng dẫn cung cấp dịch vụ xúc tiến quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và địa phương; Đề án đề xuất một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm; Đề án phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam./.


[1] Thông tư quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định và phân loại phim; Thông tư quy định tiêu chí phân loại phim và hướng dẫn hiện cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim đến người xem.

[2] Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Rumani giai đoạn 2023-2027; Bản ghi nhớ hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL với Hội đồng Anh; Bản ghi nhớ hợp tác về thể thao giữa Bộ VHTTDL Việt Nam với Bộ Thể thao và Thanh niên Qatar; Thỏa thuận hợp tác thể thao giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia; Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary; Bản ghi nhớ giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc, Hungary; Bản ghi nhớ giữa Bộ VHTTDL và Nhạc viện Bela Bartok, Hungary.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×