Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tập trung đẩy nhanh xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL năm 2017

06/07/2017 | 11:25

Ngày 28/6, Bộ VHTTDL ban hành Công văn số 2730/BVHTTDL-PC về việc tập trung đẩy nhanh xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL năm 2017.

Theo đó, để kịp hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật, Nghị định.

Bộ VHTTDL yêu cầu Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở tập trung mọi nguồn lực, thời gian để xây dựng và trình các văn bản quy định chi tiết đúng thời hạn. 

Cụ thể, Tổng cục Du lịch ban hành các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết Luật Du lịch sửa đổi, trong đó có Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 và các Thông tư hướng dẫn các nội dung được Luật và Nghị định giao có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm ban hành: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao đúng trình tự, thủ tục theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đúng thời hạn theo Nghị quyết của Quốc hội đã phê duyệt; Các văn bản quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao có hiệu lực thi hành đồng thời với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao; Các Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 bao gồm: Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở từng môn thể thao và Thông tư quy định Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm, hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện; Văn bản hướng hoặc quy định chi tiết Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2017 bao gồm: Công bố Danh mục các môn bóng đá quốc tế được phép cá cược, Thông tư quy định chuyên môn về điều kiện hoạt động của cơ sở hoạt động tổ chức hoạt động đua ngựa, đua chó.

Cục Văn hóa cơ sở ban hành Nghị định về quản lý lễ hội tín ngưỡng.

Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị: Cục Bản quyền tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ pháp chế tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản nằm trong và ngoài Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

Đồng thời, báo cáo tiến độ xây dựng, các khó khăn, vướng mắc về Bộ VHTTDL (qua Vụ Pháp chế) định kỳ trước ngày thứ 6 của tuần làm viejc trước tuần họp giao ban của Lãnh đạo Bộ qua email quandinhhung88@gmail.com.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ để xử lý các vướng mắc hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Ánh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×